วันที่ 13 เมษายน 2561

                 เช้าวันสงกรานต์ปีนี้ อากาศที่วัดป่าดงยาง 38 องศา  เย็นวันนี้มีฝนตกลงมา เสมือนเป็นการบอกของธรรมชาติว่า "ที่ใดมีความร้อน ที่นั่นก็มีความเย็น" หากแต่ความร้อนและความเย็นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน  เหมือนกับธรรมชาติที่แสดงให้เห็นอยู่ทุกฯวันว่า ยามพลบค่ำพระอาทิตย์ตกดินทางทิศตะวันตก  แล้วความมืดก็ปกคลุม  เวลาผ่านไปอีก 12 ชม พระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออก ความมืดนั้นก็หายไป

38 องศา วันนี้

ฝนตกเย็นวันนี้

ป.5 - ป.2

                  เย็นวันนี้เด็กน้อยทั้งสองมารายงานความพร้อม เรื่องการเตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรในเช้าวันพรุ่งนี้ (14 เมษายน 2561) เครื่องอัฐบริขาร บาตร จีวร มีพร้อมแล้ว ด้วยอุปการคุณของเจ้าภาพ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 30 วัน

 
 

นิทานก้อม

                 เมื่อครั้งปฐมกาล.. มีฤาษีตนหนึ่งผู้เห็นโทษของการเป็นเป็นฆราวาส ที่ต้องใช้ชีวิตดิ้นรน, ขวนขวาย, แสวงหาอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ แล้วก็ตายไป  มีความทะยานอยากคลอบงำติดไปด้วย  มองเห็นชีวิตที่ไม่รู้สิ้นจบนั้น  จึงหลบหนี้เข้าป่าเพื่อบำเพ็ญภาวนาแสวงหาหนทางที่มีความสิ้นจบของชีวิต

                 ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาที่ฤาษีตนนั้นเดิน ได้พบกับเทวดา, อินทร์, มนุษย์, อสุรกาย, ยักษ์, เปรต, ผีดิบ, สัตว์นรกชนิดต่างฯมากมาย ต่อมาวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นฤาษีต้องหยุดชงักลง ได้ยินเสียงของการกระทำนั้นฯ พิจารณาและคิดว่า  "ขณะนี้เราพลัดหลงเข้ามาในแดนอสูรแล้วหรือนี่"  จึงพยายามเพื่อที่จะเล็ดลอดหลบหนีออกจากเมืองยักษ์นั้น  กลับสู่อาศรมกลางป่าที่ พระอินทร์ และเหล่าเทวดาเนรมิตให้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับการบำเพ็ญเพียร

                 ต้องใช้ความเพียรอย่างมาก กว่าจะผ่านด่านต่างฯได้  ในที่สุดพระฤาษีชราก็กลับถึงอาศรมพร้อมกับความชนะใจตนเอง  ตลอดเส้นทางของการหลบหนีจนถึงอาศรมกลางป่า  พระฤาษีชราตนนั้นคิดอยู่เสมอว่า  "เพราะเทวดาแปลงร่างเป็น กระต่ายน้อย แท้ฯ จึงทำให้เราไม่ต้องเป็น "พระฤาษีตกรถ"