วันที่ 13 มิถุนายน 2561

                นับจากวันฟ้ารั่ว 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  นับวันรวมได้ 26 วัน จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ฤกษ์งามยามดีมาถึง  จึงได้ยกปีกและหางศาลาที่ได้หักลงในวันนั้น  แล้วศาลาที่พิการในวันนั้นก็ได้รับการรักษาพอที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับ "ผู้แสวงที่มองเห็น" ได้มากขึ้น

"ช่าง"กำลังตรวจเช็คน้ำความงามของธรรมชาติภาพปัจจุบัน
อาการที่ยังป่วยอยู่ได้รับการรักษาแล้วภาพปัจจุบัน
"ช่างโหน่ง" ผู้มองเห็นภาพปัจจุบัน"ช่างเจิด" จอดรางน้ำ

                ความเป็นจริงของธรรมชาติ ดินน้ำลมไฟ  สอนให้เรามีความเพียร, มั่นคง, ไม่ย่อท้อ, ยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น,  การสร้างความดี, สร้างบุญกุศล หากขาดความศรัทธาที่มั่นคงแล้ว อาจจะถูกอุปสรรคครอบงำ แล้วความตั้งใจนั้นก็มลายหายสิ้น สาบสูญไปกับความอ่อนแอก็เป็นได้

 
 
 
บันทึกในไดอารี่