วันที่ 13 มิถุนายน 2562

                  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะปฏิเสธ "ความเป็นมหาจักรพรรดิ"  ที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาล  มีข้าทาสบริวารที่พร้อมตายแทนพระองค์  มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวง  มุ่งหน้าแสวงหาอริยทรัพย์  หาทางออกให้จิตวิญญาณสู่ความเป็นอิสระออกจากความทุกข์ทั้งปวง  จนในที่สุดพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นที่พึ่งของชาวโลก  แสงสว่างแห่งคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบ  เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้จักวิธีออกจากอุปสรรคทั้งปวง

                  วัดป่าดงยางแห่งนี้  จึงเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งในความเป็นมรดกของพระพุทธศาสนา (ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ทั่วโลก) ได้เกิดขึ้นและเติบโตด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมะคุณ สังฆะคุณ  มีพุทธบริษัททั้ง 4 ร่วมด้วยช่วยกันประคับประคอง  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญถึงวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึง ที่พึ่งคือแสงสว่างแห่งธรรมสถิตอยู่ในดวงจิตตราบนิจนิรันดร์

ข้างกุฏิกรรมฐานหน้ากุฏิศรีธนหลังกุฏิดอกแก้ว
หลังตัดหญ้าแล้วหลังตัดหญ้าแล้วหลังสวดมนต์เย็น

                  จึงมีการเขียนถึงความเคลื่อนไหวต่างฯที่เกิดขึ้นที่วัดป่าดงยางแห่งนี้  แม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกฯของเหตุการณ์ต่างฯ  หากบุคคลใดอ่านด้วยใจที่ละเอียดแยบคาย (และรู้จักเจ้าอาวาส) ก็จะสามารถเข้าใจในทุกฯอย่าง  ทุกฯเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

                  เมื่อวานนี้ (12 มิถุนายน 2562) ได้ติดต่อให้รถมาตัดหญ้าบริเวณภายในวัด (พื้นที่บางส่วน) เตรียมสำหรับงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562 ที่กำลังจะถึงนี้

  

                  การติดพัดลมและเดินระบบไฟทั้งหมดในศาลา เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562  งานเสร็จวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น โดยมีคณะศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ถวายพัดลมจำนวน 15 ตัว  ทางวัด (มีเจ้าอาวาสรูปเดียว) ได้ปรึกษากับช่างไฟที่มาติดตั้ง  จึงตกลงว่าควรที่จะทำระบบไฟเดินสายไฟใหม่ให้เรียบร้อยไปด้วย  การซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมจึงเกิดขึ้น

                  มีคุณ "เหม่ง" เป็นเจ้าภาพซื้อปั๊มน้ำตัวใหม่ (ตัวเก่าเสียเข้าโรงซ่อม) จำนวน 7,000 บาท,  คุณ "มะเหมี่ยว" เป็นเจ้าภาพซื้อพัดลมตัวที่ 16 (จากทั้งหมดในศาลามี 20 ตัว) จำนวน 1,500 บาท,  รวมค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ค่ารถเข้าเมือง - ค่าแรงช่าง  จำนวนทั้งสิ้น  45,392 บาท.

ช่างทำงานในศาลาติดไฟบนต้นไม้ช่างเลิกงานกลับบ้าน

                  ในที่สุดงานวันนี้ก็จบลง  พรุ่งนี้เช้าวันใหม่  หากยังมีชีวิตอยู่  ค่อยคิดค่อยเริ่มสำหรับงานวันต่อไป.

 

                 ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็มร้อย   ภาพก่อน - หลัง งานปฏิบัติธรรมปี 2557

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ
 

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน)  และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีถวายเสนาสนะ (มีกุฏิกรรมฐาน เป็นต้น)  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 

วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562

                  งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา" ที่วัดพระธาตุดอยกองมู  จ.แม่ฮ่องสอน

                  ชื่อภาพ "การสร้างพลัง สำหรับชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป (อาหารจิตวิญญาณ)" ฟ้าสางที่วัดพระธาตุดอยกองมู

           
 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 

 

"กุฏิกรรมฐาน" สร้างเสร็จ 100%

         รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

 

"กุฏิศรีธน" สร้างเสร็จ 100%

          รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

 

คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

         ปณิธาน - กับการเดินแต่ละก้าว  ภาพและรายละเอียด

 

 
 
บันทึกในไดอารี่