วันที่ 14 กันยายน 2562

                  เวลา 04.30 น. วันนี้  ญาติโยมที่มาจำศีลภาวนาทั้งหมด 6 คน ต่างก็ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตนเอง  บ้างก็เดินจงกลม, ทำสมาธิ, ในกุฏิที่พักของตนเอง  บางคนก็มาทำวัตรสวดมนต์ที่ศาลา ฟังธรรมะรับอรุณแล้ว ต่างก็บำเพ็ญปรารภความเพียร ตามอัตภาพของร่างกายที่ชราภาพมากน้อยแตกต่างกัน  เป็นปกติทุกวันศีลวันพระ ตามที่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงลูกฯหลานฯในยุคปัจจุบัน

สวดมนต์ ภาวนา เช้าวันนี้กุฏิกรรมฐาน เช้านี้สวดมนต์ ภาวนา เช้าวันนี้
กุฏิดอกแก้ว เช้านี้กุฏิศรีธน เช้านี้ดอกแก้วบานเช้านี้ คลิก

                  ยายฯตาฯบางคนหลังจากรักษาศีลอุโบสถ 1 วัน 1 คืนแล้ว  รุ่งขึ้นก็ลาศีล กลับสู่บ้านเรือนของตนเอง  คืนสู่การใช้ชีวิตแบบฆราวาส  ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษมอบให้  ดำเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งบุญกุศลที่ตนมี  ตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่นต่อไป

 

                  วันพระที่ 13 กันยายน 2562  "วันนี้ในอดีต เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา"  วัดป่าดงยางเติบโตโดยธรรม เสนาสนะกุฏิศาลาเกิดขึ้นสำหรับการบำเพ็ญเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนา  มีดวงจิตที่เป็นทิพย์มองเห็นกาลไกล อนาคตภายภาคหน้า ได้มาสรรสร้างคุณงามความดี พัฒนาเป็นบุญ เป็นกุศล ให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่น ภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนา  เจ้าอาวาสจึงเรียกวัดป่าดงยางแห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

ภาพ 7 ปีที่ผ่านมาภาพ 7 ปีที่ผ่านมาภาพ 7 ปีที่ผ่านมา
ภาพปัจจุบัน 7 ปีต่อมาเช้า 13 กันยายน 2562เช้า 13 กันยายน 2562
รับศีลวันพระทำวัตรเย็นวันพระสวดมนต์ ภาวนา

                  "วงล้อแห่งธรรมยังคงดำเนินต่อไป ไม่เคยหยุดนิ่ง"  การเกิดการตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีการยกเว้น  หลายชีวิตเกิดทางกายตายทางกาย  เป็นการเกิดการตายที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี  หากแต่การตายอีกชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก ถึงไม่รู้จักเลย คือการตายทางใจหมดเยื่อหมดใย แต่ทางกายยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่  แล้วก็ตายจากที่หนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งแล้วฯเล่าฯ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในทุกฯสังคม  สติปัฎฐาน 4 ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า  จึงเป็นสุดยอดธรรมะ ให้เราชาวพุทธทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง มีความมั่นคงรักษาการปฏิบัตินั้นให้ตลอดรอดฝั่ง สมกับการเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้

 
 
บันทึกในไดอารี่