พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม จังหวัดสกลนครวันนี้  คงเหลือไว้แต่การสอนที่ละเอียดอ่อน  สำหรับผู้เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธา และสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น

สัมผัส... สู่คำสอนศิษย์ผู้ดูแล (ไกล้ชิด)สัมผัส... สู่คำสอน
วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมพระอาจารย์สมภพ-ศิษย์เดินทางกลับ

                  ต้นเดือนมิถุยนยน 2563 (วันที่ 6)  เวลา 04.00 น. ออกเดินทางจากวัดป่าดงยาง  สู่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  เพื่อกราบพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ  ตามความตั้งใจที่มีมานับสิบปี  เมื่อเดินทางถึงวัดไตรสิกขา พบกับความร่มรื่นของป่าไม้สมกับคำว่า "แผ่นดินธรรม" ปริศนาธรรมที่รอการแปล จากผู้มีสติปัญญาที่ถูกต้อง จากผู้มีพลังแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคงในพระพุทธศาสนา  แม้ปัจจุบันพระอาจารย์สมภพท่านจะยังอาพาธอยู่ พูดไม่ได้  แต่การสงบนิ่งของท่านนั้น  ก็ยังคงเป็นขุมทรัพย์แห่งธรรมให้กับผู้แสวงที่มีดวงตามองเห็น  ขึ้นอยู่กับว่าเราๆท่านๆทั้งหลายมีดวงตาชนิดนั้น หรือไม่เท่านั้นเอง

 

ภาพเช้าวันนี้ภาพประตูต้นแบบภาพเช้าวันนี้

                  วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เริ่มดำเนินการ ให้ช่างมาดูหน้างานและสั่งทำ "ประตูเลื่อนหน้ากุฏิดอกแก้ว" (กุฏิเจ้าอาวาส)

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563

        คุณพยาบาล  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ดูแลการรักษา "รถคุณปู่" จำนวนเงิน  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาท)

 

 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (วันพระ)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ได้ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 3,000 บาท (ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเห็นสมควร)

 

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

        คุณบุญรวย กิจชัยเจริญ  จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่งอาหารแห้งมาทางไปรษณีย์จำนวน 1 กล่อง มีแคบหมู เป็นต้น (ช่วงกักตัวโควิด-19)  ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

        คุณกุ้ง กมลณัชธ์  กรุงเทพมหานคร  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 900 บาท

 

 
 
บันทึกในไดอารี่