วันที่ 15 กันยายน 2561_ดอกแก้วบานเช้าวันนี้

                 หลังกิจวัตรเช้าวันนี้.. เวลา 07.15 น ที่หน้ากุฏิพร้อมด้วยที่ปรึกษาเจ้าอาวาสทั้ง 3  ประกอบด้วยเจ้าหมูหลง, เจ้าลูกชิ้น, เจ้าทิฟฟี่, เราทั้งสี่ชิวิตต่างก็มีความสุขความเป็นอยู่ตามอัตภาพ ตามฐานะของเราทั้งหลาย

                 ดอกแก้วที่บานในเช้าวันนี้   หากเค้าพูดได้เค้าอาจจะพูดว่า  "ท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เพราะมีหลวงตาที่มองเห็นคุณค่า คอยดูแลเอาใจใส่ เฝ้าทะนุถนอม จึงทำให้เราเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการใช้ชีวิตบูชาร่วมกันกับหลวงตาในชาตินี้"

 

วันที่ 15 กันยายน 2561

           คุณมะลิวัน การไฟฟ้า   ร่วมทำบุญค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าไฟฟ้า, ค่ายารักษาโรค, ค่าอาหารแมว, เป็นต้น  เป็นจำนวนเงิน  5,000 บาท

 

วันที่ 11 กันยายน 2561

           แม้จะเป็นค่ำคืนเดียวกัน  แต่ภาษาสมัยนี้กลับเรียกว่า  "เริ่มเข้าสู่วันใหม่แล้ว"  เพราะขณะนี้เวลา 01.34 น บ่อยครั้งเหลือเกิน ที่รู้สึกว่าชีวิตของเราเหมือนกำลังฝัน   รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
บันทึกในไดอารี่