วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 04.00 น. คณะแม่ศีลยังคงพากเพียรทำหน้าที่ของตนเองเป็นปกติ ถึงแม้ฝนจะตกหนักเพียงใดก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเจริญสติภาวนา เพียงแต่ให้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งในรูปแบบ นอกรูปแบบ และในทุกๆสถานที่

ทำวัตรเช้าฝนกำลังตกขณะฝนตก

                  วันที่ 14 กันยายน 2564  ทุกวันศีลวันพระมีคณะศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  บางคณะทำวัตรสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วก็เดินทางกลับสู่เคหะสถานบ้านของตนเอง ทำหน้าที่ตามวิสัยของฆราวาสต่อไป  แต่บางคนบางคณะสมาทานกรรมฐานตลอด1วัน1คืน, 3วัน5วัน, ตลอด3เดือน, หรือตลอดไป, ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความศรัทธา และความพากเพียรของแต่ละคนที่มีมากน้อยแตกต่างกันไป

รับศีลถวายอาหารทำวัตรเย็น
นั่งสมาธิเจริญภาวนารถแม่ศีล

                  เป็นอีกหนึ่งวาระที่อุบาสกอุบาสิกา มาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัท ช่วยกันสืบสานสืบต่ออายุของพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่โลก เป็นแสงสว่างให้คนที่หลงทาง นำทางสู่การชำระล้างจิตใจให้สะอาด พบกับแสงสว่างที่แท้จริงของชีวิต

 
บันทึกในไดอารี่