วันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2559  งานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  ณ วัดป่าหันห้วยทราย  บ้านหันห้วยทราย  ตำบลหันห้วยทราย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา.

 
***************