วันที่ 15 มีนาคม 2564  เป็นวันที่คณะคุณตาคุณยายที่มาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาของตน  หลังจากปฏิบัติอบรมฝึกฝนจิตใจตนเองที่วัดป่าดงยาง ครบหนึ่งเดือนพอดี  ด้วยวัยที่มากประสบการณ์ผ่านโลกมามาก ย่อมสามารถเจียระไนชีวิตของตนเอง หาความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตจิตใจของตนเองได้ประณีตยิ่งขึ้น  ส่วนลูกๆหลานๆที่วัยยังหนุ่มอยู่  ก็ยังคงพากันสร้างโลกแสวงหาความสุข "ที่มีเป็นคู่ๆ" อยู่ต่อไป  ไม่ต่างจากคณะคุณตาคุณยายยุคที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่  ซึ่งเป็นมรดกของมนุษย์ที่มอบให้แก่ลูกหลานสืบต่อกันมา จนถึงยุคปัจจุบัน

โยมแม่จำศีลจงกลมยามเย็นถวายอาหารเพล
คุณยาย วันมาคุณยาย วันกลับยายดวง วันกลับ
 

                  วันที่ 12 มีนาคม 2564  หลวงพ่อสุนทร พร้อมด้วยคณะติดตาม  เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นถึงวัดป่าดงยาง  จุดประสงค์คือให้กำลังใจคณะปฏิบัติธรรม  อีกทั้งมาเยี่ยมเพื่อนสหธรรมมิกด้วย

หลวงพ่อสุนทรคณะติดตามเดินจงกลม
 

                  วันที่ 4 มีนาคม 2564  โทรศัพท์ของโยมแม่เสื่อมสภาพมานานมากแล้ว  ลูกศิษย์ของพระลูกชายทราบเรื่องจึงซื้อเครื่องใหม่ส่งมาทาง"ขนส่งเคอรี่"  สร้างความปลื้มใจอย่างยิ่งกับโยมแม่  หลังจากใส่ซิมตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางกลับวัดด้วยรถไฟฟ้า

                  เมื่อกลับมาถึงวัดเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าประตูกุฏิ  เปิดออกจึงทราบว่า น้องปราง ภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ ส่งหนังสือพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้หลายอย่าง (ตามรูป) มาทำบุญ  จิตขณะนั้นบอกว่า "อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ความสุขเจริญยิ่งๆขึ้น จงเกิดกับเจ้าภาพเถิด"

หนังสือ น้องปรางเครื่องเก่า-เครื่องใหม่วัดป่ายามค่ำคืน

                  ชีวิตภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา  เป็นชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้มีอยู่มีกินเหมือนกับฆราวาสญาติโยมผู้ครองเรือนทั่วไป  การมีชีวิตตั้งอยู่ได้นั้นเพราะอำนาจแห่งพระรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาที่ยังคงมีอยู่คู่โลกถึงยุคปัจจุบัน ที่มาเป็นปัจจัย 4 ในรูปแบบต่างๆ  จึงเป็นโอกาสที่นักบวชในพุทธศาสนานี้จะได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้อง จรรโลงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่คู่โลกสืบต่อไป

                  วัดป่าดงยางแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ทุกๆชีวิตที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เช่นต้นไม้ หญ้า สัตว์ต่างๆ ศรัทธาญาติโยม หรือแม้กระทั่งพระ นักบวช  หากไม่มีภูมิต้านทานในตัวที่มากพอแล้ว ย่อมต้องตายก่อนเวลาอันควร  แพ้ความหิวโหย แพ้ความร้อน แพ้กระแสลม ไปตามกาลเวลา

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,564 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนมีนาคม 2564  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 
บันทึกในไดอารี่