วันที่ 16 เมษายน 2561

                 ออกรับบิณฑบาตเช้าวันนี้ ด้วยยานพาหนะ ที่น้ำมันเต็มถัง

เริ่มออกจากศาลา

ธรรมชาติวันนี้

ขึ้นยานพาหนะ

วันที่ 13 - 14 เมษายน 2561

ก่อนบวช

วันที่ 14 เมษายน 2561

พร้อมแล้ว