วันที่ 16 มิถุนายน 2564

                  แจ้งความคืบหน้าการนำไฟฟ้าเข้าวัด  ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพที่ทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  การตั้งเสาไฟภายในวัดได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวานนี้ (15 มิถุนายน 2564) จ่ายค่าแรงช่างจำนวน 10,000 บาท, ซื้อเสาไฟเพิ่มอีก 3 ต้น + ค่าขนส่ง + ค่าปักเสาลงหลุมที่ขุดเตรียมไว้รวมราคา 6,950 บาท,  และก่อนหน้านี้ทางวัดได้ซื้อเพาเวอร์แอมป์ + EQ + สายลำโพง + สายแจ็คต่างๆ รวมเป็นเงิน 15,243 บาท, ขณะนี้ยอดเงินผ้าป่า(เงินวัด)คงเหลือจำนวน800บาท  ทางวัดจะดำเนินการนำเงินจำนวนนี้ ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดึงสายเมนไฟฟ้า, เดินสายภายใน, ตู้ระบบจ่ายไฟ-ตัดไฟ, และค่าจ้างช่างไฟฟ้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเจตนารมย์ของเจ้าภาพต่อไป

เสาไฟตั้งเสร็จแล้วทั้งหมด 18 ต้นเพาเวอร์แอมป์-EQ
 

                  วันที่ 14 มิถุนายน 2564  กุฏิศรีธน เกิดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รองรับ "สหธรรมมิก" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบันวันนี้ เพื่อนสหธรรมมิกทั้ง 2 รูป ได้พำนัก บำเพ็ญสมณะธรรมที่กุฏิหลังนี้ ตามเจตนาของเจ้าภาพผู้สร้างถวาย

กิจวัตรของผู้แสวงเพื่อนสหธรรมมิกกุฏิศรีธน
 

                  วันที่ 6 มิถุนายน 2564  ได้ออกรับบิณฑบาตรที่บ้านโนนสว่าง  ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพาหนะนำไปชื่อว่า "รถค้ำคูณ" เพื่อฉลองศรัทธาคณะของคุณยายดวง จันทะเกิด, คุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ, และชาวบ้านโนนสว่าง

                  วันที่ 7 มิถุนายน 2564  พ่อตือ แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ และคณะญาติธรรมบ้านปอภาร มาทำบุญถวายภัตตาหารที่วัดป่าดงยาง  ซึ่งวันนั้นเป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของพ่อตือ มงคลสวัสดิ์ ทุกคนได้ฟังธรรม "แนวทางการดำเนินชีวิตสู่ความสงบสุขที่แท้จริงของชีวิต" สมกับการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้  แล้วทุกคนก็เดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตัวเอง ด้วยหัวใจที่เบิกบานด้วยรสแห่งธรรม

บ้านโนนสว่างบ้านโนนสว่างแม่เต็ม บ้านปอภาร

7 มิถุนายน 2564พ่อตือ บ้านปอภาร7 มิถุนายน 2564
 

                  วันที่ 1 มิถุนายน 2564  เพื่อนสหธรรมมิกทั้ง 2 รูป  เดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา ที่วัดป่าดงยาง  เป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านละแวกในท้องถิ่น ได้มีโอกาสฟังธรรม ถวายภัตตาหาร ร่วมทำวัตรสวดมนต์  ทุกคน ทุกหมู่คณะ ต่างก็ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทอย่างถูกต้อง ตามอัตภาพ ตามกำลังสติปัญญาของตน ของแต่ละท่าน ช่วยกันสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้มีอายุยืนนานคู่โลก สืบต่อไป

2มิถุนายน2564บ้านโนนสว่างพิจารณา3บาตร

                  เริ่มการปลูกป่าภายใต้ชื่อว่า "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา จนบัดนี้กลายเป็น "วัดป่าดงยาง" ได้รับการส่งเสริมสนับนุน ให้มีศาลา กุฏิ เสนาสนะต่างๆเกิดขึ้น จากผู้แสวงที่มีหูทิพย์ตาทิพย์  มีหลวงปู่อุทัย ผู้นำริเริ่มการปลูกป่า  หลวงตาบุญร่วม ผู้ดูแลรักษาต้นไม้ในป่าจนเติบโต ได้มรณะภาพไปแล้ว  ปัจจุบันขณะนี้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ที่ยังมีชีวิตอยู่  วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จาก1ปี เป็น 2 - 3 - 4 ปีไปเรื่อยๆ  สังขารร่างกายก็ชราภาพ เสื่อมไปเรื่อยๆ ตามกฏแห่งธรรมชาติ  ดำเนินกลับสู่ธาตุเดิม ดิน น้ำ ลม ไฟ  วันเวลาที่มีชีวิตอยู่นับวันจะน้อยลงไปเรื่อย "อนุสาวรีย์คนเป็น" แห่งนี้  จะยังคงอยู่ต่อไป ให้ลูกๆหลานๆ อนุชนรุ่นหลังพัฒนาให้เป็นนาบุญในพุทธศาสนายิ่งๆขึ้นอีกสืบต่อไป

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,567 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนมิถุนายน 2564  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 
บันทึกในไดอารี่