วันที่ 18 กันยายน 2562

                  ฝนตกตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเรื่อยมา  วันนี้ (18 กันยายน 2562) จึงเป็นวันแรกของช่างอีกครั้งหนึ่ง  ที่มาทำงานปูกระเบื้องที่ศาลาวัดป่าดงยางต่อ  หลังจากหยุดพักหลีกทางให้พายุฝนหลายลูกทำตามหน้าที่ของเค้า  เงินจำนวน 9,999 บาท ที่คุณพัชรียาทำบุญมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จึงเป็นปัจจัยสำหรับการซื้อปูนและทรายให้งานดำเนินต่อไปได้  อีกทั้งทำให้ช่างได้เงินค่าแรงจำนวน 5,000 บาท อีกด้วย

2ช่าง สามี - ภรรยารวมหัวใจเป็นหนึ่งคู่บุญ - คู่บารมี
กำลังจะเลิกงานบุญมี บุญมา ดูงานบรรยากาศยามเย็น

                  หลังจากช่างเลิกงานกลับสู่บ้านเรือนของตนเอง  ก็คงทำหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้าน  ที่มีลูกฯหลานฯที่ต้องคอยเลี้ยงดู  ทำหน้าที่ของฆราวาสทั่วไปที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ  คือการครองเรือน มีบ่วงมากมายที่คอยรัดใจไว้ไม่ให้เป็นอิสระ ตามวิสัยของฆราวาส   ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ออกจากการครองเรือน แสวงหาความสุขที่แท้จริง ที่เหนือกว่าความสุขเป็นคู่ฯ (สรรเสริญ - นินทา เป็นต้น) แบบฆราวาสผู้ครองเรือนทั่วไป

                  ทางสายเอกที่มีอยู่เพียงสายเดียวเท่านั้น   ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้   ว่าเป็นทาง เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อนำพาจิตใจของตนเองออกสู่ความเป็นอิสระ ออกจากความทุกข์ทั้งปวง  ทางสายนั้นคือสติปัฏฐาน 4  พุทธังสะระนังคัจฉามิ  ธัมมังสะระนังคัจฉามิ  สังฆังสะระนังคัจฉามิ

 
17 กันยายน 256217 กันยายน 256217 กันยายน 2562
 
 
บันทึกในไดอารี่