วันที่ 23 ธันวาคม 2560

ภาพเช้า 23 ธันวาคม 2560ภาพเช้า 23 ธันวาคม 2560
 
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

คุณอมร (บิดา)_มะปราง (บุตร)งานช่าง_ฝ้าเพดานในห้องวันนี้

                วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) คุณมะปราง พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญสมทบสร้างกุฏิเป็นจำนวน 10,000 บาท.  ทางวัด (มีหลวงตารูปเดียว) ได้ปรึกษาคณะกรรมการแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรจ่ายค่าแรงช่างจำนวน 3,000 บาท, ซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีก 300 บาท, รวมวันนี้จ่ายไปทั้งสิ้นจำนวน 3,300 บาท. 

 
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

ภาพ 19 ธันวาคม 2560ภาพ 19 ธันวาคม 2560