วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

                 โครงการสร้างรั้วกันวัวจบลง (พักไว้ก่อน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  หลังจากนั้นหลวงตาเก็บงาน (ลากเสาปูน) ตามรูปภาพ   คงจะสร้างความลำบากใจให้กับวัวทั้งหลายเป็นแน่แท้  เค้าคงจะไม่สามารถเข้าไปใช้เป็นคอกวัวได้ อีกต่อไป

                 คุณสถาปนิก (นามแฝง) ไม่ประสงค์ออกนาม เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว"   รายจ่ายค่าวัดุอุปกรณ์ - ค่าแรง  วัดป่าดงยางแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่สำหรับผู้แสวง ที่มองเห็น  ที่หลวงตาเรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

                 ฝนตกหนักเหมือนกับฟ้ารั่ว  เวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 หลังจากรั้วกันวัวเสร็จสิ้นลง  เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม  และตกเรื่อยมาตลอดคืนวันนั้น

                 สภาพศาลาเอนกประสงค์ หลังฟ้ารั่ว  ปัจจุบันก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้  สมกับคำว่า "เอนกประสงค์" อย่างแท้จริง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

                 กุฏิหลังแรก ที่ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า "กุฏิโรงเห็ด" ด้วยความที่ครั้งนั้นชาวบ้านในละแวกไกล้และไกลพากันเข้ามาเก็บเห็ดในป่า เมื่อเห็นโรงหลังคาเกิดขึ้นในป่า   โรงหลังคาลักษณะนี้ดูแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากโรงเห็ดเท่านั้น  เขาเหล่านั้นก็พากันสงสัยว่า "ใครหนอทำไมจึงมาทำโรงเห็ดกลางป่าเช่นนี้"  ต่อมาจึงรู้ว่ามีหลวงตารูปหนึ่งอาศัยอยู่ในนั้น  จึงเป็นที่มาของคำว่า "กุฏิโรงเห็ด"

โรงครัว โรงปรุงอาหารกุฏิโรงเห็ด

                 สภาพโรงครัว (โรงปรุงอาหาร) และกุฏิโรงเห็ด หลังฟ้ารั่ว  อนาคตไม่มีผู้ใดที่จะสามารถหยั่งรู้ได้ แต่ปัจจุบันเป็นเช่นนี้ อาจจะมีเทพเทวดา, ผู้แสวงที่มองเห็น แล้วมาเนรมิต,   หรืออาจจะถูกธรรมชาติกลืนกินผุพังไปตามกาลเวลาก็ได้   แต่ที่รู้ได้อย่างชัดเจนคือร่างกายของเราทุกฯคนต้องแตกดับไปตามธรรมชาติ  คงมีแต่คุณงามความดี และบุญกุศลเท่านั้น  ที่เราสามารถฝากไว้กับแผ่นดิน  และนำไปสู่ภพชาติต่อไปได้

 
รวมรายจ่าย - โครงการสร้างรั้วกันวัว
 
บันทึกในไดอารี่