วันที่ 19 กันยายน 2561_บุญที่ทำ กรรมที่ก่อ

                 กว่า 3 ปีที่ผ่านไป (วันที่ 21 มีนาคม 2558)  จากวันนั้น - ถึงวันนี้  สู่การเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิต "เพชร เทพนา" ปัจจุบันปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจตนเองอยู่ที่วัดป่าดงยาง  คนเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้  แต่สามารถเลือกทางเดินของชีวิตสู่ความดี ระดับบุญกุศลได้

วันนั้นวันนั้นวันนั้น
วันนี้วันนี้วันนี้

                 ความพากเพียรที่มั่นคง  สามารถนำพาชีวิตของผู้ปฏิบัติที่ถูกต้อง  สู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้  กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์  ดังสำนวนไทยที่ได้กล่าวไว้ว่า "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน" เป็นประโยคที่ทันสมัยอยู่เสมอ

วันที่ 19 กันยายน 2561_บุญที่ทำ กรรมที่ก่อ

เช้าวันนี้ทำความสะอาดทำความสะอาด

                 ต้นไม้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความแห้งแล้งกันดาร  แม้จะเป็นต้นที่แคระแกร็น  มีใบที่น้อยนิด  แต่ก็สามารถเป็นที่พักหลบพายุแดดฝน  ให่แก่นกน้อยพเนจรได้บ้าง  "คงมีเฉพาะผู้แสวงที่มองเห็นเท่านั้น"  ที่มองเห็นคุณค่าของไม้ต้นนั้นได้

 
บันทึกในไดอารี่