เมื่อวานนี้เป็นวันพระ (19 กุมภาพันธ์ 2564)  มีคณะศรัทธาญาติโยมมาจำศีลภาวนาเป็นปกติ (1วันพระ ปฏิบัตินอนที่วัด2-3คืน)  มีคณะศรัทธาคุณยายคุณตาต่างอำเภอ4-5คน มาปฏิบัติเจริญภาวนาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์  ได้รับผลของการปฏิบัติคือความสงบเย็นทั้งทางกายและทางใจ จึงอยู่ที่วัดขอปฏิบัติไปเรื่อยๆ  มีลูกๆหลานๆญาติธรรมคอยสนับสนุน นำอาหารมาส่งเป็นประจำ

ถวายเพลวันนี้ทำวัตรเย็นสวดมนต์เย็น
 

                  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์  หลังจากเป็นเจ้าภาพซ่อมรถไฟฟ้าจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่าไปบิณฑบาตรที่บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ในเช้าวันรุ่งขึ้น (18กุมภาพันธ์) จึงได้เดินทางไปรับบิณฑบาตรตามที่ได้รับนิมนต์ไว้  ระยะทางจากวัดไปถึงบ้านปอภาร 6 กิโลเมตรครึ่ง  เช้าวันนั้นรถไฟฟ้าเดินทางไปฉลองศรัทธาเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร

บ้านแม่เต็ม - พ่อตือบ้านแม่ตุ๋ย ปอภารคุณถนอม-ยายดวง
กลับจากบิณฑบาตรกลับถึงวัดป่าเทียบโต๊ะอาหาร

                  ช่วงก่อนเพลวันนั้น (18กุมภาพันธ์ 2564) คุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ แม่บ้าน และคุณยายดวง จันทะเกิด มาถวายภัตตาหารเพลที่วัดป่า  และเย็นวันนี้ (20กุมภาพันธ์) โยมถนอมรัฐ ชลอเลิศ รับอุปัฏฐากเจ้าอาวาสวัดป่าดงยาง โดยขับรถไปส่งที่ขนส่งร้อยเอ็ด ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน http://watdoikongmu.com/23-27022564.html

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน  1,000 บาท

 
 
บันทึกในไดอารี่