วันที่ 20 มีนาคม 2561

                 สิ่งนี้เคยเห็นและเคยใช้ครั้งแรกที่ วัดปลายดอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  09.47 น. เมื่อวานนี้ (19 มีนาคม 2561) มีพัสดุมามาส่งถึงวัด เปิดกล่องพัสดุดูจึงรู้ว่าเป็น "อาสนะสงฆ์เพื่อสุขภาพ" แต่ไม่ทราบว่าต้นทางมาจากที่ใด (ไม่มีระบุใดฯเลย)  ระลึกถึงเบื้องบนที่คอยดูแล, รักษา, ให้กำลังใจ, จึงบูชาด้วยวิธี   เมื่อวานนี้ (เวลากลางวัน) ใช้แทนหมอนนอนหลับสนิท  ยามเย็นจึงนำมาที่ศาลาใช้เป็นอาสนะแสดงธรรม, กล่าวสรรเสริญพุทธคุณ, ธัมคุณ, สังฆคุณ,

                 สิ่งอันเป็นมงคลที่เกิดขึ้นนี้  มาอยู่ถึงวัดป่าดงยาง ตลอด 5 ปีที่ผ่านไป จนถึงปัจจุบัน    เป็นอาหาร, เป็นที่อยู่, ของจิตวิญญาณ, ทั้งภายในและภายนอก  มีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่หัวใจบอกเราอยู่เสมอฯว่า  "ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณโดยแท้"