วันที่ 20 มีนาคม 2562

                  "กุฏิศรีธน" สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% (วันที่ 19 มีนาคม 2562)  เริ่มจากที่บังแดดบังฝนบิดฯเบี้ยวฯสูงฯต่ำฯตามอัตภาพ  จนวันเวลาผ่านไปเข้าสู่ปีที่ 6 "น้องปราง" มาพบเห็นสภาพความเป็นอยู่  การสร้างกุฏิศรีธนขึ้นใหม่จึงเริ่มขึ้น  จนบัดนี้การก่อสร้างได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้ว

   

                  รวมรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน  162,113 บาท,  รวมค่าแรง (ช่างรับเหมา) เป็นเงินจำนวน  116,400 บาท,  รวมรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 278,513 บาท, (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)   ดูภาพทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ 100%

                  นางสาวภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ (น้องปราง)  "เจ้าภาพสร้างกุฏิศรีธน"

น้องปรางกับคุณพ่อน้องปรางที่อินเดียในงานปฏิบัติธรรม

คุณสดใส ช่างอาวุธคุณพุทธิตา มนต์เทวัญคุณสะพานบุญ

                  คุณสดใส ช่างอาวุธ พร้อมครอบครัว  ร่วมทำบุญจำนวน 5,000 บาท,   คุณพุทธิตา มนต์เทวัญ  ร่วมทำบุญจำนวน 3,000 บาท, ผ่าน คุณสะพานบุญ  เป็นเจ้าภาพประตูมุ้งลวดกุฏิศรีธน, มุ้งลวดช่องลมห้องน้ำกุฏิศรีธน ราคา 4,500 บาท,  ผ้าม่านหน้าต่างกุฏิศรีธน 5 บาน ราคา 4,500 บาท,

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562

         แสงสว่างที่เกิดขึ้น  ภาพและรายละเอียด

 

 
บันทึกในไดอารี่