วันที่ 21 มกราคม 2564 (วันพระ)  ทุกวันโกนวันพระจะมีคณะศรัทธาญาติโยมมาจำศีลภาวนาอยู่เป็นประจำ สองคืนบ้างสามคืนบ้างหรือบางครั้งก็หนึ่งคืน  ผู้ได้ลิ้มรสอาหารทางจิตใจที่เกิดจากการภาวนา ย่อมให้คำตอบได้ว่า "รสแห่งพระธรรมเหนือกว่ารสทั้งปวง"

บ่ายวันนี้ถวายเพลค่ำคืนนี้
เปิดน้ำขึ้นถังเที่ยงวันนี้ก่อนนอนคืนนี้
 

                  วันที่ 10 - 20 มกราคม 2564  เกือบทุกวันหลังจากทำวัตรเช้าเสร็จ ก็จะขับรถไฟฟ้าไปเปิดน้ำขึ้นถัง ซึ่งปั๊มน้ำนั้นอยู่เกือบติดถนนหน้าวัด  ระยะทางก่อนถึงปั๊มน้ำก็ต้องผ่านกุฏิศาลาที่หลวงพ่อบุญร่วมเคยใช้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่  คงมีธาตุบรรจุอัฐิของหลวงพ่อที่สร้างไว้เป็นที่กราบไหว้ยามชาวบ้านมาหาฟืนในวัดป่าแห่งนี้  เป็นที่แปลกอย่างหนึ่งว่าบรรดาญาติๆหรือลูกหลานของหลวงพ่อนั้นมากราบไหว้เพียงครั้งเดียวสมัยที่ท่านมรณะภาพใหม่ๆ  จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้วถึง 7 ปี ไม่มีญาติๆคนใดมาเยี่ยมกรายถึงวัดป่าดงยางอีกเลย

คณะคุณยายดวงถวายเพลถวายเพล
ยุคหลวงพ่อบุญร่วมและยุคต่อๆมาที่ใช้ภาพ7ปีที่ผ่านมา
 

                  15 ปีที่ผ่านไป จากวันนั้นถึงวันนี้ (21 มกราคม 2564)  หลังจากหลวงพ่อท่านมรณะภาพแล้ว 1 ปีต่อมา มีพระภิกษุ 4 รูป มาจำพรรษาที่วัดป่าดงยาง  ได้ใช้เสนาสนะต่อจากหลวงพ่อบุญร่วม  ศาลเจ้าได้ถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อ 1 พรรษาผ่านไปพระทั้ง 4 รูปท่านก็ออกจาริกเดินทางต่อไป  เสนาสนะอันมีกุฏิศาลาก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา

หลวงพ่อบุญร่วม15ปีที่ผ่านไปธาตุบรรจุอัฐิ

                  หลวงพ่อบุญร่วมมีพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้เขียน  อนุสรณ์ความดีที่ท่านได้สร้างไว้ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมมีอยู่มากมาย แม้จะเก่าและทรุดโทรมไปมากก็ตาม  ปัจจุบันจึงรักษาให้มีชีวิตดำรงคงอยู่ได้  เพื่อตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ใต้ร่มกาสาวพัตร์  แม้อาจจะไม่มีชีวาก็ตาม

 

วันที่ 10 มกราคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,999 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนมกราคม 2564  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

วันที่ 8 มกราคม 2564

        คุณแมวเหมียว ทำบุญซื้อ "Harddisk" ถวายไว้ใช้งาน  จำนวน 7,500 บาท

 

วันที่ 1 - 6 มกราคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญจำนวน 6,000 บาท  ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเช้า 6 วัน (งานปฏิบัติธรรมประจำปี 1 - 6 มกราคม 2564)

 

วันที่ 1 มกราคม 2564

        คุณแหว๋ว ดาวไก่น้อย (แม่บ้าน กทม.)  ร่วมทำบุญ โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท

 
 
บันทึกในไดอารี่