วันที่ 21 เมษายน 2561

                 ชีวิตนักบิณวันนี้  เริ่มออกเดินทางจากวัดป่าดงยาง 06.00 น  สู่บ้านปอภาร  ต.ปอภาร  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 9 กิโลเมตร ด้วยยานพาหนะ (รถมอเตอร์ไซต์พ่วง) คันเดิม

                 ต้นไม้แม้จะเกิดในที่แห้งแล้ง  มีผลที่แคระแก่น  แต่ก็ยังเป็นที่พักอาศัยของนกกาที่ยังเริ่มหัดบิน   หรือนกกาที่หมดแรงได้บ้าง.