"เว็บไซต์ไดอารี่บุญ" เกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์เขียนบันทึกถึงเหตุการณ์, เรื่องราว, บุคคล, การดำเนินชีวิต, บนเส้นทางสายบุญที่ผู้เขียนได้พบเจอ, ได้รู้จัก, หลังพากายและใจของตนเองขึ้นเดินอยู่บนทางสายนั้น ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา และกำลังเดินอยู่ ได้เห็นโลกของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง และอยู่กันคนละโลกบ้าง เมื่อทุกคนพยายามวิ่งไขว่คว้าตามความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มของตนเองแล้ว จะได้หรือไม่ได้ก็ตาม เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็จะปล่อยวางทุกๆอย่างไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย คงเหลือแต่ดวงจิตที่ต้องเดินทางอีกต่อไป  ยกเว้นจิตที่เข้าถึงที่สุดในพุทธศาสนา จึงจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

วันที่ 21 เมษายน 2565

                  หลังจากงานผ้าป่าเสร็จสิ้นลงในวันสงกรานต์ อาจารย์ถนอมรัฐ ได้เริ่มดำเนินการตามจุดประสงค์ของคณะเจ้าภาพผ้าป่า ด้วยพลังศรัทธาในบุญของทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง งานเทคอนกรีตรอบศาลาจบลงเช้าวันนี้ (21 เมษายน 2565) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 40,050 บาท (ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 32,550 บาท) 

                  มีผู้เสียสละ แม่สมหมาย ชลอเลิศแม่ล้อม ปัญญดา สัมมิตร, เป็นต้น ร่วมสมทบให้ทางวัดยืมเงินก่อนจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง  ในที่สุด อาจารย์ถนอมรัฐ (ตัวแทนของวัด) ก็พากเพียรดำเนินการงานนี้จนสำเร็จเรียบร้อย

ผู้เสียสละปิดโครงการผู้เสียสละ
   
   
   

                  "ผู้เสียสละ" เป็นชื่อเพลงขับร้องโดย สายัณห์ สัญญา (นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง) แต่ผู้เสียสละที่วัดป่าดงยาง เป็นเพียงชาวไร่ชาวนาธรรมดา มีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบ เงินจำนวน 20,000 ที่ให้ทางวัดยืมก่อนนี้ โดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนจะคืนให้ หากรอให้วัดมีผ้าป่ามีกฐินก่อนก็เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยเหลือเกิน อาจจะใช้เวลาถึง1ปี3ปี5ปีหรือมากกว่านั้นจึงจะปลดหนี้ได้ ส่วนหลวงตาแก่ๆเจ้าอาวาสก็หาเงินไม่เป็น ผู้เสียสละที่กล่าวถึงนี้แม้จะไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งสายัณห์สัญญา แต่ชีวิตจริงบทนี้น่าสรรเสริญมากๆ

 
บันทึกในไดอารี่