วันที่ 23 เมษายน 2561

                 เพราะ "เจ้านินจา" มีปกติชอบรังแกผู้อ่อนแออยู่เป็นอาจิน   พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรรับโทษ   ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย  ม.44  ของรัฐบาล คสม. (คณะรักษาความสงบแมว)  คำสั่งลงวันที่ 23 เมษายน 2561  โดย หัวหน้าคณะปฏิวัติแมว (หลวงตา)

เจ้านินจา

พร้อมหมู่คณะ

ผู้ถูกรังแก

                 เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติ   ตามคำสั่งของหัวหน้า คสม. (คณะรักษาความสงบแมว แห่งวัดป่าดงยาง)   เพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข ของทุกชีวิต  และทุกหมู่คณะ

 

วันที่ 24 เมษายน 2561

                 หลังกลับจากบิณฑบาต  พาเณรน้อยทั้ง 3 ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พาเจ้านินจาเดินทางเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติตามคำสั่ง "คณะรักษาความสงบแมว" ตามกำหนด

กลับเข้าวัด

ปรับทัศนคติ

ยายกุ้งแห้ง (สีกุ้งแห้ง)

                 ทราบต่อมาว่าขณะนี้  คุณยายกุ้งแห้ง (แมวสีกุ้งแห้ง) ได้เสียชีวิตลงแล้ว  ทำให้ระลึกถึงคุณยายสมัยยังมีชีวิตอยู่  คอยปกป้องคุ้มครองบรรดาลูกฯ หลานฯ ไม่ให้มีภัยอันตรายมากล้ำกราย  คอยเลี้ยงดูลูกหลานเป็นอย่างดี  คุณยายกุ้งแห้งนี้เป็นผู้ที่หลวงตามาขออาศัยอยู้ด้วย  ที่วัดป่าดงยางแห่งนี้เมื่อห้าปีที่แล้ว  ขอฝากบอกผ่านมาทางไดอารี่บุญนี้ว่า "หลวงตาจะดูแลลูกหลานของคุณยายให้ดีที่สุด ตามกำลังความสามารถของหลวงตา"

 

วันที่ 25 เมษายน 2561

                 เช้าวันนี้พาสามเณรออกรับอาหารบิณฑบาตเช่นเดิม (วันนี้ไปบ้านปอภาร) ได้อาหารพอสมควร  สามเณรกลับเข้าวัดด้วยความเบิกบานกับอาหารที่ได้รับสำหรับวันนี้  แต่บางเณรก็นั่งหลับมาเกือบตลอดทาง  เสร็จจากภัตกิจในภาคเช้าแล้ว มาคอยดูแลเจ้านินจาที่เพิ่งกลับจาก "โครงการปรับทัศนคติ"

หลับบนรถ

หิว กระหายน้ำ

กลับวัดแล้ว

                 ทุกชีวิตที่วัดป่าดงยางได้รับอานิสงส์จาก "เจ้านินจา"  หลวงตาได้นำเงินที่คุณหมอ (ไม่ประสงค์ออกนาม)  ที่เหลือจากการใช้จ่าย "ปรับทัศนคติของเจ้านินจา" นำมาจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน จำนวน 1,550 บาท น้ำในวัดมีใช้ต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำ ขึ้นไปเก็บบนแท้งค์  การมีแสงสว่างของไฟฟ้าและน้ำใช้ในเดือนเมษายน 2561 นี้  ต้องอาศัยเงินจากเจ้านินจา (แมวสีดำสนิท) โดยแท้.

 

นิรนาม

วันที่ 23 เมษายน 2561

              คุณหมอ ... (ไม่ประสงค์ออกนาม)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง  เพื่อไปปรับทัศนคติของเจ้า "นินจา"  โดยการโอนเงินผ่านธนาคารจำนวน 4,000 บาท ได้ใช้จ่ายในการนี้เป็นจำนวน 1,650 บาท และนำไปจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน จำนวน 1,550 บาท  ส่วนที่เหลือก็จะนำไปใช้จ่ายในโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนต่อไป.