วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

                  วันโคไล่ขวิด  ฤดูฝนเช่นปัจจุบันนี้  เป็นปกติที่บางครั้งกิ่งไม้หรือต้นไม้ในป่า ต้องหักหรือล้มทับสายไฟทำให้ไฟฟ้าดับ  การแก้ไขก็ต้องเข้าไปเช็คที่คัตเอาท์ต้นทางในหมู่บ้านระยะทาง1กิโลเมตร วันนี้จึงรู้รสชาติของคำว่า "โคไล่ขวิด"

                  เพื่อความปลอดภัยของน้องแมว วันนี้จึงตัดสินใจเข้าเมืองซื้อตาข่ายสำหรับล้อมรั้วมัดทับลวดหนามอีกชั้นหนึ่ง  มีโยมน้องทั้ง2คนเป็นทั้งโชเฟอร์ขับรถพาเข้าเมือง และจะเป็นคนงานทำรั้วในวันพรุ่งนี้ (24 กรกฎาคม 2563)

ป้ายที่กำลังทำอยู่วัวตัวนี้แหละเตรียมล้อมรั้ว
โชเฟอร์+คนงานในเมืองวันนี้โรงงานทำตาข่าย
 

                  วันพระที่ 20 กรกฎาคม 2563  ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ ในฤดูเข้าพรรษาเมื่อถึงวันศีลวันพระ ชาวบ้านผู้แสวงโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่มีประสบการณ์ผ่านโลกมามาก มักจะพาลูกๆหลานๆเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม จำศีลภาวนา มีบุญกุศลที่ยิ่งๆขึ้นเป็นที่ปรารถนาของทุกคน

กลับจากบิณฑบาตทำบุญ - จำศีลภาวนาคุณยายดวง - ยายอิน

หลังทำวัตรเย็นโยมแม่ในวัดอมตะภาษาธรรม

                  ชีวิตนักบวชยังคงดำเนินต่อไป  ทางโลกนั้นยังคงมีธรรมที่เป็นคู่ๆอยู่ปกติเช่นเดิม ที่ใดมีสรรเสริญที่นั่นมีนินทา, ที่ใดมีรักที่นั่นมีชัง, ที่ใดมีถูกที่นั่นมีผิด, ที่ใดมีบุญที่นั่นมีบาป, และฯลฯ  แต่ทางธรรมนั้นมีสภาวะที่ต่างจากโลก อยู่เหนือโลก  ขึ้นอยู่ที่เราแต่ละคนนั้นจะสามารถรักษาการปฏิบัติเจริญสติภาวนาไปให้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเอง  มีพุทธวจนะกล่าวไว้ว่า "ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง"

 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี เป็นค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000 บาท

 

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

        คุณเสมียน ไชยกาศ  เป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์  1 ดวง (600บาท)

 

 
 
บันทึกในไดอารี่