วันที่ 23 กันยายน 2563

                  การสร้างโรงครัวเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วันนี้หลังจากได้พูดคุยกับช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  การซื้อวัสดุเพื่อเทคานยึดเสา และกระเบื้องมุงหลังคาก็เริ่มขึ้น คุณกรุง เพ็ชรแสน (เจ้าของร้านวัสดุ) ได้ร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวน 787 บาท จึงได้จ่ายค่าวัสดุในวันนี้เป็นจำนวนเงิน 31,000 บาท วันพรุ่งนี้ (24 กันยายน 2563) ช่างก็จะได้เริ่มทำโรงครัว (เทคานยึดเสา) อีกครั้ง

                  วันนี้เป็นวันที่มีความพร้อม รถไฟฟ้าที่เสียเมื่อหลายวันก่อน จึงได้รับการดูแลเพื่อการซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม  ซึ่งมีคุณเหลืองเล็กเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญค่าซ่อมในครั้งนี้จำนวน 1,000 บาท

ช่างประเมินกระเบื้องช่วยซ่อมสายไฟรถไฟฟ้าป่วย
พารถไปหาคุณหมอรายการซื้อวัสดุวันนี้เจ้าของร้านวัสดุ
 

                  การพัฒนาวัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตามที่เจ้าอาวาสได้กำหนดไว้ ทั้งพ่อบ้าน - แม่บ้านที่มาช่วยงานในครั้งนี้จำนวน 12 คน ไม่เอาค่าแรง แต่สิ่งที่ปรารถนานั้นคือบุญ  เงินบางส่วนที่ "น้องปราง ภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ" ได้ร่วมทำบุญ,  และบางส่วนที่ "คุณพัชรียา กิจการณ์เจริยชัย" ได้ร่วมทำบุญ, ก็ได้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้  พ่อบ้านแม่บ้านที่ช่วยงานวัดทุกคนต่างก็ได้รับผลบุญจาก "คุณพัชรียา" และ "น้องปราง" ด้วยเช่นกัน

วันรถไฟฟ้าเริ่มป่วยงานเสร็จเรียบร้อยจอดอยู่ร้านซ่อม
วันที่อิ่มเต้าหู้ขึ้นแล้วลงไม่ได้ผู้ช่วยยามฉุกเฉิน

                  ผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์  ผู้ใดมีสติปัญญาที่ถูกต้อง พินิจพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบคายแล้ว ย่อมสามารถเข้าใจ เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นได้  ระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า "หากเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรม ไม่ได้บวชเป็นภิกษุเช่นปัจจุบันนี้ ชีวิตเราจะอยู่อย่างไร" ธรรมะเป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งที่อยู่ ทางกายและทางใจ วันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป เปรียบเสมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งไปทุกขณะ  แต่บุรุษไปรษณีย์นี้ ก็ยังคงทำหน้าที่ของบุรุษไปรณีย์อยู่เช่นเดิม

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2563

         คุณเหลืองเล็ก ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท   "เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าซ่อมรถไฟฟ้า"

 

 

                  รวมภาพงานผ้าป่าสามัคคี (มุงหลังคาโรงครัว) วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ  วัดป่าดงยาง  ดูภาพชุดที่ ๑

                  รวมภาพงานผ้าป่าสามัคคี (มุงหลังคาโรงครัว) วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ  วัดป่าดงยาง  ดูภาพชุดที่ ๒

                  รวมภาพงานผ้าป่าสามัคคี (มุงหลังคาโรงครัว) วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ  วัดป่าดงยาง  ดูภาพชุดที่ ๓

 
 
บันทึกในไดอารี่