วันที่ 23 ธันวาคม 2562

                  นับจากวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา  รถไฟฟ้าที่ไม่ต้องเติมน้ำมัน แต่ต้องชาร์จไฟฟ้า (เหมือนชาร์จโทรศัพท์มือถือ)  กลายเป็นยานพาหนะพาออกรับบิณฑบาตเรื่อยมา  บางเช้ารถไฟฟ้าสามารถเดินทางไป-กลับถึง 30 กิโลเมตร  เรียกได้ว่าปัจจุบัน ปัจจัยสี่ (โดยเฉพาะอาหาร) มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน

อาชีพนักบิณฑ...บ้านเจ้าภาพรถไฟฟ้าเช้า 22 ธันวาคม
เตรียมพร้อมทะเลหมอกอีสานทะเลหมอกอีสาน
เช้านี้ที่บ้านโนนสว่างกลับถึงวัดรถไฟฟ้าเช้าวันนี้
น้องแมวขอไปด้วยเช้านี้ที่บ้านปอภารรุ่งอรุณของทุกวันใหม่

                  บ้านปอภาร  ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ของแม่เต็ม (เจ้าภาพผู้ถวายรถไฟฟ้า)  เมื่อเห็นว่าอาหารที่ออกบิณฑบาตวันก่อนฯนั้นหมดแล้ว  และควรออกโปรดศรัทธาญาติโยม  ระลึกถึงคำพูดที่แม่เต็มนิมนต์ยาวไว้  ก็ได้ฉลองศรัทธาออกรับบิณฑบาตที่บ้านปอภาร
                  เช่นเดียวกับบ้านโนนสว่าง  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นบ้านที่อยู่ของโยมถนอมรัฐ (เจ้าภาพกฐินปีที่ผ่านมา) ที่ได้นิมนต์ยาวไว้เมื่อเห็นว่าอาหารที่ออกบิณฑบาตวันก่อนฯนั้นหมดแล้ว  และควรออกโปรดศรัทธาญาติโยม  บ้านโนนสว่างจึงเป็นหมู่บ้านที่ไปเพื่อฉลองศรัทธา

 

                  วันถวายรถไฟฟ้า (9 ธันวาคม 2562)  แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ และพ่อนคร (พ่อตือ) มงคลสวัสดิ์ 2 ตายายคู่ชีวิต  ได้ปรึกษากันและตกลงกันว่า "จะถวายรถไฟฟ้าให้พระอาจารย์ศักดา ใช้เพื่อการออกบิณฑบาต โปรดศรัทธาญาติโยม" เมื่อถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562  พิธีถวายจึงเริ่มขึ้น

โยมถนอมรัฐ นำทำพิธีแม่เต็ม มงคลสวัสดิ์รถไฟฟ้ามาถึงวัด

                  นักบวชในพุทธศาสนา ที่มิใช่มีเพียงเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น ต่างก็ได้รับอานิสงส์ ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมะคุณ สังฆคุณ  ทำให้ชีวิตไม่ขัดสนปัจจัย 4  ที่มาในรูปแบบต่างฯ จากบุคคลต่างฯ ที่ไม่ตายตัว  เป็นทั้งที่อยู่อาศัยภายใน-ภายนอก  เป็นทั้งอาหารภายใน-ภายนอก
                  แม้บางครั้งจะขัดสน บางครั้งจะพบเจออุปสรรคมากมาย  แต่ในที่สุดทุกฯอย่างก็ผ่านไป มองเห็นทางออกของชีวิต  เดินไปตามแสงสว่างแห่งธรรมนั้น  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นชาวนา,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นคนเผาถ่าน,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นแม่ค้า,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นคนขายหวย,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเต่า,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นสะพานบุญ,   บางคนเกิดมาเพื่อเป็นนางพยาบาล,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นกำลังใจ,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้,  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นตัวของเราเอง,  แต่บางคนเกิดมาเพื่อเป็นคลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง บันทึกไว้ในไดอารี่ตลอดไป

 
 
บันทึกในไดอารี่