วันที่ 24 ธันวาคม 2561

                 ความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิกรรมฐานวันนี้ (24 ธันวาคม 2561)

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2561

                 ความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิกรรมฐานวันนี้ (22 ธันวาคม 2561)  อีกทั้งวันนี้เป็นวันพระ  จึงมีคณะศรัทธาญาติโยมเดินทางจากต่างอำเภอมาร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็นที่วัดป่าดงยางด้วย

เช้าวันนี้บ่ายวันนี้ก่อนเลิกงาน
   
ค่ำคืนวันพระกลางวัน วันพระค่ำคืนวันพระ
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

                 ความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิกรรมฐานวันนี้ (21 ธันวาคม 2561)

บ่ายวันนี้เย็นวันนี้กุฏิตุ๊ลุง เย็นนี้
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

                 วันนี้เป็นวันที่ทุกฯอย่างมีความพร้อม  ช่างจึงได้เริ่มอีกครั้งกับการสร้างกุฏิกรรมฐานให้แล้วเสร็จ  ตามเจตนารมณ์ของ "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ" เจ้าภาพกุฏิกรรมฐานหลังนี้

เช้าวันที่ 20บ่ายวันที่ 20เริ่มเช้าวันที่ 21
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

                 ตุ๊ลุงกำหนดเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงยาง  ออกเดินทางจากแม่ฮ่องสอนวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ถึงวัดป่าดงยางเช้าวันที่ 21   จึงได้เตรียมกุฏิสำหรับท่านตามอัตภาพ  โดยอาศัยช่างที่มาทำงาน (กุฏิกรรมฐาน) รวมพลังช่วยยกช่วยย้าย

เริ่มย้ายกุฏิย้ายน็อกดาวน์เข้าสู่ป่าในป่า
กุฏิตุ๊ลุงค่ำคืนนี้ระลึกถึงความหลัง

                 หลังย้ายกุฏิน็อกดาวน์ไปไว้ในป่าแล้ว  ได้เห็นกุฏิโรงเห็ดชัดเจน  ทำให้ระลึกนึกถึงกุฏิหลังนี้ที่มีอุปการะคุณต่อชีวิตของเรามาก  ขณะนี้ชีวิตของท่านก็เสื่อมโทรมชราภาพมากแล้ว  เคยมีสหายที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลากหลายชีวิต เช่นแมงป่อง, ตะขาบ,  บางครั้งก็มีสหธรรมิกมาเยี่ยม เช่นงูเห่า, ลิง, เป็นต้น  ถึงแม้ว่าเราจะเคยทะเลาะกันถึงขั้นบาดเจ็บบ้าง แต่เราก็เข้าใจกัน  และให้อภัยซึ่งกันและกันกัน  กุฏิโรงเห็ดหลังนี้มีเหตุการณ์ตำนานเรื่องราวต่างฯระดับ "มหากาพย์" เกิดขึ้นมากมาย  ทราบว่าอีกไม่นานสังขารของเค้าก็จะแตกดับแล้ว  คงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าให้สำหรับคนที่มีหูทิพย์และพร้อมจะฟังเท่านั้น.

 

ที่ดารัมซาร่า รัฐหิมาจัล อินเดีย

                 ตลอดเกือบหนึ่งเดือน  ช่วงวันเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อินเดีย  กับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอทั้งภายในและภายนอก  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

เขาตรีอูน ดารัมซาร่ามนาลี รัฐหิมาจัลฟ้าสางที่เขาตรีอูน

                 ตลอดเกือบหนึ่งเดือน  ช่วงวันเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อินเดีย  กับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอทั้งภายในและภายนอก  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
บันทึกในไดอารี่