วันที่ 28 - 29 - 30 ตุลาคม 2563  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  "ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมโภชน์องค์กฐิน"

        
 

                  สิ่งที่ชาวพุทธพากันหลงทาง  วัดป่าสายปฏิบัติกรรมฐานแห่งหนึ่งในภาคอีสาน  มีความร่มรื่นด้วยแมกไม้นาๆชนิด  เมื่อถึงฤดูปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาประจำทุกๆปี  มีพระภิกษุสงฆ์เจ้าอาวาสวัดต่างๆนำพาสามเณรน้อย ศรัทธาญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงให้การสนับสนุนด้วยปัจจัย 4 และร่วมปฏิบัติธรรมด้วย แต่ละปีมีผู้เข้าร่วมในงานเจริญสติภาวนาจำนวนหลายร้อยคน  พระเถระให้โอวาทแนะนำวิธีการปฏิบัติ  เกิดความสงบเย็นในดวงจิตของผู้เข้าร่วมปฏิบัติ เห็นทางเดินของชีวิตตนเองที่สว่างสดใสมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนเองคือคนหนึ่งที่เข้าสู่สถานที่อันเป็นมงคลนั้นเมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา

                  วันเวลาผ่านไปเจ้าอาวาสถึงแก่มรณะกรรม  ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์พระรูปใหม่มาเป็นเจ้าอาวาส  ท่านได้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสอบรมสามเณร ส่งเสริมให้สามเณรทั้งหมดเรียนหนังสือ สร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น ชาวบ้านและศรัทธาญาติโยมทั่วไป ให้การสนับสนุนกิจของเจ้าอาวาสเรื่อยมา

                  วันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้  ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมงานทอดกฐินในวัดป่าแห่งนี้  ได้พบกับพระมหาเถระสายเจริญสติที่มาในงานรับกฐินนี้ด้วย รู้สึกดีใจมากเข้าไปกราบท่านและคิดในใจว่า "เจ้าอาวาสท่านคงนิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์แน่นอน" รุ่งขึ้นเช้าวันงาน พิธีทอดกฐินเริ่มขึ้นจนจบ  เกิดความสงสัยอย่างมากจึงถามบรรดาญาติโยมที่ร่วมอยู่ในงานนั้นว่า "พระมหาเถระรูปนั้นท่านไปไหน ทำไมไม่เห็นท่านมานั่งเป็นประธานสงฆ์ หรือร่วมในงานพิธีทอดกฐินเลย" คำตอบที่ได้รับคือเมื่อเช้าตั้งแต่ตีสี่ท่านก็มาเดินจงกลมอยู่ในศาลานี้แหละ เมื่อเสียงอึกทึกครึกโครมของมโหรีดังขึ้น พิธีบวงสรวงกำลังจะเริ่มก็ไม่เห็นท่านอีกเลย

                  รู้สึกสลดใจอย่างมากเป็นครั้งที่สองในเช้าวันนั้น  อย่างแรกคือวัดที่มีความสงบแห่งธรรม มีครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสภาวะธรรม บัดนี้ได้กลายเป็นวัดที่ต้องทำพิธีบวงสรวง อ้อนวอนขอพรจากองค์เทพไปแล้ว  อย่างที่สองคือ พิธีกรรมแบบศาสนาพราหมณ์ได้บดบังพระสัทธรรมคำสอนแท้ๆในศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นอีกแล้ว  ส่วนชาวบ้านต่างก็มีความสุขกับการนับเงินแสนเงินล้านกับการทอดกฐินในวันนั้น  หรือว่าบัดนี้ลาภสักการะนั้นได้ครอบครองจิตใจของนักบวชแล้ว จึงไม่เห็นว่าสิ่งใดส่งเสริมสืบต่ออายุพุทธศาสนา สิ่งใดบดบังพระสัทธรรม บั่นทอนทำให้พุทธศาสนามีอายุสั้นลง

                  การใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ค้นหาวัดต่างๆด้วยดาวเทียม  จะพบกับข้อความที่กำกับวัดนั้นๆว่า "สถานที่ประกอบพิธีกรรม" ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธ  การแสดงจุดยืนของตนเองในยุคปัจจุบันที่มีการประชุมทางการเมืองอยู่เนืองๆ มักจะถูกต่อต้านกับฝ่ายที่เห็นต่างด้วยวิธีการต่างๆ เรียกตามภาษาการเมืองว่า "ทัวร์ลง" ความคิดเห็นในพุทธศาสนายุคปัจจุบันจึงควรแสดงจุดยืนว่า "เราจะไม่สนับสนุนพิธีกรรม การบวงสรวง อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากองค์เทพ แต่จะส่งเสริมให้คิดดี พูดดี ทำดี ตามคำสอนของศาสนาพุทธ"

 
 

                  วันที่ 31 ตุลาคม 2563  งานทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดป่าดงยาง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีคุณยายดวง จันทะเกิด พร้อมครอบครัว บุตรหลาน และศรัทธาสาธุชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพร่วม  จุดประสงค์ เพื่อสร้างห้องน้ำ โรงครัว และห้องเก็บระบบไฟต่างๆ

        
 
 
บันทึกในไดอารี่