วันที่ 25 ธันวาคม 2561

                 เช้าวันนี้ชวนตุ๊ลุงเดินไปดูความเรียบร้อยของระบบน้ำและถังเก็บน้ำอยู่หน้าวัด  ที่เตรียมไว้เพื่อความสะดวก (ตามอัตภาพ) ไว้ใช้สำหรับทุกฯคนที่มาแสวงบุญ  มาบำเพ็ญบุญที่วัดป่าดงยาง  ขณะเดินกลับเข้าวัดใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพตามรายทาง  มาฝากสำหรับผู้ที่มองเห็นกับคำว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

ถังน้ำอยู่หน้าวัดกุฏิดอกแก้ว-ศาลาโรงเห็ด-กุฏิกรรมฐาน
เย็นหลังเลิกงานเย็นหลังเลิกงานเย็นหลังเลิกงาน

                 เวลา 10.05 น.วันนี้  มีพ่อค้าเข้ามาขอซื้อไม้ยูคาลิปตัสอีกครั้งหนึ่ง  ก็อธิบายด้วยเหตุผลเดิมฯคือ "ไม่เนรคุณต่อป่า" และยังหวังอีกว่าบรรดาพ่อค้าทั้งหลายจะไม่มาเพื่อการเบียดเบียนต้นไม้ ป่าไม้ อีกต่อไป

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  ความคืบหน้าการก่อสร้าง

 
 

ที่ดารัมซาร่า รัฐหิมาจัล อินเดีย

                 ตลอดเกือบหนึ่งเดือน  ช่วงวันเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อินเดีย  กับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอทั้งภายในและภายนอก  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

เขาตรีอูน ดารัมซาร่ามนาลี รัฐหิมาจัลฟ้าสางที่เขาตรีอูน

                 ตลอดเกือบหนึ่งเดือน  ช่วงวันเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่อินเดีย  กับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอทั้งภายในและภายนอก  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
บันทึกในไดอารี่