วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

                  เข้าสู่ฤดูกาลจำพรรษาของพระภิกษุในพุทธศาสนา  ปีนี้ที่วัดป่าดงยางมีเสนาสนะเพิ่มขึ้น  ทุกฯกุฏิจึงเป็นที่พักของผู้ปฏิบัติเจริญภาวนา  มีทั้งยายฯในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงและผู้แสวงที่มาจากทางไกล  เภสัช (ยารักษาโรค) ปัจจัยที่ 4 มีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มขึ้น  ขอบคุณรถคุณปู่,  ขอบคุณ"คุณ Augmentin" ขอบคุณทุกฯหลังคาที่ช่วยบังแดดบังฝน ให้ผู้ปฎิบัติธรรมได้รับความปลอดภัย ในฤดูกาลเช่นนี้

ขอบคุณรถคุณปู่ขอบคุณยาอ๊อกเมนตินสวดมนต์วันพระ
กุฏิกรรมฐาน วันนี้กุฏิร่มแดง วันนี้กุฏิศรีธน วันนี้

                  ปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่ได้มาอาศัยจำพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้  ความเกิดขึ้นของเสนาสนะไดัพัฒนาเจริญขึ้นโดยธรรม  จากผู้แสวงที่อยู่ทางไกลมองเห็น  เป็นเหตุทำให้ผู้คนในท้องถิ่นไดัหยุดคิดพิจารณามองเห็น "ว่าบุญเป็นบุญ"   สิ่งที่ผู้คนในท้องถิ่นไม่เคยเห็นก็ได้เห็น  ถ้อยคำภาษาธรรมที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน  พุทธบริษัททั้ง 4 เมื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง  ย่อมนำมาซึ่งความตั้งมั่นในพระสัทธรรม มั่นคง เจริญถาวรในบวรพุทธศาสนาสืบต่อไป

 

                  กุฏิดอกแก้วปัจจุบันเป็นที่อยู่ของเจ้าอาวาส และเจ้าบุญมี บุญมา (แมวน้อยทั้งสอง)  ฤดูปัจจุบันนี้เป็น "ฤดูเข้าวัดหาเห็ด" ของชาวบ้าน โดยเฉพาะยามค่ำคืนมีสุนัขที่ติดตามเจ้าของเข้าป่าด้วยเป็นจำนวนหลายตัวด้วยกัน  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าบุญมีบุญมา กุฎิดอกแก้วจึงต้องมีประตูเลื่อนเฉพาะกิจปิดกั้น  เพื่อไม่ให้เจ้าสุนัขทั้งหลายข้ามเขตได้  เจ้าบุญมีบุญมาเค้ายังเป็นเด็กอยู่  เค้ามาอยู่ที่วัดป่าดงยางเพราะถูกทอดทิ้ง  แต่หลวงตาจะไม่ให้เค้าถูกทอดทิ้งอีก

กุฏิดอกแก้ว วันนี้ยายจำศีลวันพระสวดมนต์วันพระ
ศาลา วันนี้ศาลา วันนี้ศาลา วันนี้
ปั๊มน้ำบ่อ - ขึ้นเก็บถังศาลา วันนี้20.30 น._วันเข้าพรรษา
บุญมี - บุญมาปิดประตูรั้วความซนของ"บุญมี"

                  ทุกฯเช้าหลังทำวัตรสวดมนต์  ต้องไปเปิดน้ำ (วันละ2ครั้ง) เพื่อให้พอใช้ในแต่ละวัน  ทุกฯวัน ทุกฯเดือนพยายามรักษาให้น้ำยังคงไหล  ให้ไฟฟ้ายังคงมีความสว่าง  เป็นปาฏิหารย์อย่างยิ่งที่สามารถทำได้กับวันเดือนที่ผ่านมาแล้ว  มีคนเคยพูดว่า "เพราะพระรักษา เทวดาคุ้มครอง" จึงมีชีวิตอยู่ได้    จึงพยายามเฝ้าดูชีวิตตนเองอยู่เสมอฯว่า "แต่ละวันแต่ละเดือนบุญเราพร่องหรือเปล่า" ทำให้รู้ให้เห็นว่าพร่องบ้างไม่พร่องบ้าง  จึงมีวลีที่ใช้ประจำตนว่า "อยู่ตามบุญ"

 
 
บันทึกในไดอารี่