วันที่ 28 มิถุนายน 2561 "งานบูชาที่ผ่านไป"

                 รีวิวด้วยภาพในงาน  ตั้งแต่วันที่  22 - 27  มิถุนายน  2561

พระผู้มีพระคุณ

พระอรหันต์ของลูก

คุณสะพานบุญ

"กุฏิหอธรรม"

ขนโต๊ะเต้นท์เก้าอี้กลับ

"กุฏิหอธรรม"

                 "กุฏิหอธรรม" ที่ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 

วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2561 "งานบูชาพระคุณ บูชาคุณพระ"

                 ยอดผ้าป่าสามัคคี 123,436 บาท   เพื่อการซ่อมแซม, แก้ไข, ดูแลรักษา, บนผืนแผ่นดินบริเวณที่เรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

        
        

                 ความเป็นมงคล, ความเป็นบุญกุศลที่สามารถพึ่งได้, ล้วนเกิดขึ้นบนฐานของ "การมีความมั่นคง" ทั้งภายนอกและภายใน.

 

รีวิวด้วย "ภาพมีชีวิต"

                 หลัง "งานบูชาที่จบและผ่านไปแล้ว" วัดป่าดงยาง และการดำเนินชีวิตของหลวงตาก็เข้าสู่ความเป็นปกติ "ตอบแทนคุณพระรัตนตรัยด้วยการดำเนินชีวิต" ตามอัตภาพความเป็นอยู่ และโอกาสที่เปิดให้

         

                 ยังคงเหลือสิ่งที่ถูกเนรมิตเป็นรูปธรรม  และความทรงจำที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณ  เป็นที่อยู่, เป็นอาหาร, ของจิตวิญญาณตลอดไป.

 
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

                ภาพก่อนงาน "บูชาพระคุณ บูชาคุณพระ" 

 

                ความเป็นรูปธรรม ดั่งภาพต่างฯเหล่านี้ เกิดขึ้นได้เพราะ "มีผู้แสวงที่มองเห็น"

 
 
 
บันทึกในไดอารี่