วันที่ 28 ตุลาคม 2561

                 ปณิธานการดำเนินชีวิต  กับวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน, แต่ละเดือน, แต่ละปี...  การเหาะเหินเดินบนอากาศ เดินบนผิวน้ำ หรือการหายตัวได้  ไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนา การเข้าถึงซึ่งสัจจะความเป็นจริง เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราอย่างถูกต้อง ด้วยการมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ แล้วใช้ชีวิตวางกายวางใจอย่างถูกต้อง "ไม่ทุกข์ (รู้จักวิธีแก้ทุกข์)" ต่างหาก  จึงเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนา

                 และวันเวลาที่ผ่านไปทำให้เห็นการเกิด การดับ (การตาย) ของสรรพสิ่งต่างฯมากมาย  ทำให้นึกถึงวลีธรรมคำที่บอกสอนตัวเองอยู่เสมอฯว่า "ตถตา" ทุกฯสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมา แล้วดำเนินต่อไป ภาษาไทยแปลว่า เป็นเช่นนั้นเอง  หรือจะมีเฉพาะผู้แสวงที่มองเห็นเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้

"ถ้อยคำในภาพ" ช่างกินใจเหลือเกิน

                 "สิบก้าวที่ยาวไกล  อาจหวั่นไหวและล้มลง  แต่หนึ่งก้าวที่มั่นคง  ถึงจะสั้นแต่มั่นใจ"  โอ้หนอ!.. ถ้อยคำในภาพเหล่านี้ช่างกินใจเราเหลือเกิน...

 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

         คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ทำบุญอุทิศจ่ายค่าไฟฟ้าให้วัดป่าดงยางเดือนตุลาคม  เป็นจำนวนเงิน 2,335 บาท อุทิศส่วนบุญให้แก่ ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

         คุณมะลิวัน การไฟฟ้า   ร่วมทำบุญเป็นค่าเดินทาง  และค่าใช้จ่ายต่างฯในวัดป่าดงยาง (ประจำเดือนพฤศจิกายน) เป็นเงินจำนวน  5,000 บาท.

 

วันที่ 17 - 30 ตุลาคม 2561

                  "ปฏิบัติบูชา"  ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสติ,  พิจารณาธรรม,  เพื่อให้เกิดสติปัญญาทางธรรม,  สู่ความรู้รอบ - รอบรู้,  เห็นสัจจะธรรมตามความเป็นจริง,   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  "ระหว่างวันที่  17 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561"

 

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ
 

ตารางเดินทาง

                  วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2561  งานปฏิบัติธรรมเจริญสติบูชา + งานพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท"   ณ  วัดพระธาตุแสงเทียน  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่   รายละเอียดเพิ่มเติม

                  วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2561  งานสลากภัตต์  - และงานถวายกฐินสามัคคี   ณ  วัดดอยผาตั้ง (ภูชี้ฟ้า)  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"    รวมภาพ - ความคืบหน้าการก่อสร้าง - และรายละเอียดต่างฯ

 
 

                 รีวิวด้วยภาพ (วันที่ 19 ตุลาคม 2561)

 
 
บันทึกในไดอารี่