วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

                  เตรียมตัวเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู  เช้าวันที่ 26 พย. ออกเดินทางจากวัด มุ่งสู่สนามบินร้อยเอ็ดตามเจตนารมณ์ของคุณทิพย์สุดา ผู้เป็นเจ้าภาพยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้วยรถเก๋งของโยมสมพงษ์ผู้ซึ่งได้ปวารณาไว้หลายอย่างหลายประการ อีกทั้งได้ไปเยี่ยมมารดาบิดาของโยมสมพงษ์ที่บ้านด้วย  วันเดินทางเช้าวันที่ 1 ธันวาคม โยมผู้ปวารณาไว้ก็จองที่จะมารับที่วัด ไปส่งยังสนามบินร้อยเอ็ด

ยามเช้าที่วัดป่าสนามบินร้อยเอ็ดสมพงษ์ อนุนิวัฒน์

บ้านพ่อแม่โยมสมพงษ์ถวายอาหารที่ซื้อเจ้าภาพค่าเดินทาง
 

                  วันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2563  เจริญสติภาวนาเพื่อการบูชาที่ผ่านไป  กับความละเอียดของทุกดวงจิตที่เพิ่มขึ้น ระลึกถึงพระคุณของทุกๆสิ่งอย่าง ที่ชีวิตได้รับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้

   

                  นอกจากสาระธรรมหลายคำหลายประโยคที่ได้สนทนากันแล้ว  มีอยู่ประโยคหนึ่งว่า "ชาวนาปลูกข้าวเขาจึงมีข้าวทำบุญใส่บาตร ส่วนผมมีรถผมจึงขอเอารถผมทำบุญโดยไปรับไปส่งทุกที่ ที่อาจารย์ต้องการไปแม้ยามค่ำคืน ผมขอปวารณาให้อาจารย์เรียกใช้ผมได้ทุกเวลาครับ" เป็นคำพูดของโยมสมพงษ์ ผู้มีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป และประจำที่สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงตอบไปว่า สาธุ สาธุ สาธุ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

         คุณทิพย์สุดา แอร์เอเชีย   สนับสนุนเป็นเจ้าภาพยานพาหนะ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ "งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ"  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู รายละเอียด

 
 
บันทึกในไดอารี่