วันที่ 29 เมษายน 2562

                  วันนี้มีคณะศรัทธาจากบ้านปอภาร มาถวายเพลที่วัด ประกอบด้วย  แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์, คุณปัญญดา สัมมิตร, คุณบุญ จันทะวงศ์, แม่น้อย พุฒพิลา,  และร่วมทำบุญจ่ายค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง เดือนเมษายน จำนวน 700 บาท (ค่าไฟเดือนเมษายน 2,701 บาท)

อาหาร+ค่าไฟฟ้ากุฏิกรรมฐานขับรถหาไม้

                  เย็นวันนี้ หลังจากช่างเลิกงานกลับสู่บ้านเรือนของตนตามปกติเหมือนทุกวัน  ที่วัดยังคงมีอยู่ 2 ชีวิต ทำหน้าที่ของตนตามอัตภาพ  เจ้าเดี่ยว (แมว) ก็มารับอาหารเย็น ซึ่งเย็นวันนี้เค้าโชคดีมีบุญมาก  เพราะอาหารเย็นของเค้าคือ "หมูย่าง 1 ไม้" หลวงตาแยกเก็บไว้ก่อนฉันเพล  ขณะนั้นมีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิ  หลังจากได้พูดคุยถึงธุระที่มาที่ไปของรถคันนั้นแล้วจึงได้ตอบไปว่า "ต้นไม้ในป่านี้มีพระคุณกับผมมากครับ ผมต้องตอบแทนพระคุณนั้น ด้วยการดูแลรักษาไม่ให้ชีวิตของเค้าถูกเบียดเบียนครับ" เมื่อเป็นที่เข้าใจดีแล้ว  ไม่นานรถตู้คันนั้นก็สตาร์ทเครื่องและหายลับไปตามทาง

                  จะมีสักกี่คนหนอ. ที่เห็นพระคุณของแผ่นดิน ของป่า ที่ให้ชีวิตแก่เรา  และตอบแทนพระคุณนั้นด้วยความกตัญญูกตเวที  เห็นสิ่งที่มีพระคุณเหล่านั้นมีชีวิตจิตใจเหมือนกับตัวเรา  "เราดูแลรักษาสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมดูแลรักษาเราด้วยเช่นกัน"

 

                  29 เมษายน 2562  ความคืบหน้าการสร้างกุฏิกรรมฐาน ถึงเย็นวันนี้   "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ เจ้าภาพ"

         
           
                
 

 

คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

         ปณิธานที่ตั้งใจ และเดินไปข้างหน้า  กับองค์ภาวนา พุทธานุสสติ    ภาพและรายละเอียด

 

      
 
"กุฏิกรรมฐาน" รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง
       
  
 
 
บันทึกในไดอารี่