ปฏิบัติธรรมประจำปี  วันที่ 1 - 7  มกราคม 2565  ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ศึกษาเรียนรู้พิจารณา  เพื่อนำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตจริงฯ  ออกจากความกลัว  ออกจากความกังวล  สู่ความสุขที่เป็นอิสระภาพแห่งชีวิต และจิตวิญญาณ  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

                  เช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เครื่องบริวารผ้าป่าที่คุณ Nickky ส่งมาจากกรุงเทพฯ มาถึงวัด เตรียมประกอบพิธีทำบุญถวายผ้าป่าในวันขึ้นปีใหม่นี้ (2565) หลังกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตามความตั้งใจของคุณ Nickky / หลังจากนั้นที่วัดป่าดงยางมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. / และงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาประจำปี 2565 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 เหมือนกับที่ได้จัดมาเป็นประจำทุกๆปี

คุณ Nickkyเครื่องบริวารผ้าป่าขณะเตรียมที่ กทม.

                  เพลวันที่ 29 ธันวาคม 2564  คุณยายดวง จันทเกิด พร้อมด้วยคณะลูกๆหลานๆบ้านโนนสว่าง และแม่ล้อม ปัญญดา บ้านปอภาร  มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ที่วัดป่าดงยาง

ไหว้พระรับศีลรับพรกฐิน(แมว)สำรวจ

                  วันที่ 28 ธันวาคม 2564  คุณโรสแมรี่ แม่ค้าออนไลน์ และคุณไชยยา คู่ชีวิต มาทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดป่าดงยาง

ถวายเพลกระเช้าทำบุญคุณโรสแมรี่

                  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 (วันพระ) คณะคุณยายๆ ทุกคน ต่างก็ทำหน้าที่ของตนเอง ตามวิถีของผู้แสวงบุญกุศลในพุทธศาสนา

ยายดวง-แม่เผาะ

ทำวัตรเย็น

อาทิตย์อัสดง
 
บันทึกในไดอารี่