วันที่ 30 เมษายน 2564  เช้าวันนี้คุณพัชรียา ทำบุญจ่ายค่าไฟฟ้าให้วัดป่าดงยาง  เป็นเจ้าภาพต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโควิดระบาดต้นปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เช้าวานนี้ (29 เมษายน) คุณชินวัตรพร้อมหลานชาย บ้านเหล่าอาราง นำพรมหญ้าเทียมมาถวายให้วัดป่าดงยาง 2 ผืน รวม 24 ตารางเมตร  เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นบุญ เป็นกุศล ต่อผู้แสวงที่เดินทางมาจากทิศทั้ง 8 สืบต่อไป

ถวายพรมหญ้าเทียมเจ้าภาพจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน
 

                  วันที่ 15 - 29 เมษายน 2564  หลังจากเสร็จงานทอดผ้าป่าวันสงกรานต์ ทางวัดได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ  โดยมีคุณสมหมาย (บ้านอยู่ข้างวัด) และคณะ ช่วยปรับปรุงบริเวณที่จะตั้งเสาไฟฟ้า และปรับถนนให้เหมาะสม  ซึ่งงานของสมหมายและคณะเสร็จเมื่อเย็นวานนี้ (29 เมษายน)  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอช่าง (ติดต่อไว้แล้ว) มาตั้งเสาทั้ง 15 ต้น  หลังจากนั้นจึงจะเป็นหน้าที่ของช่าง (ติดต่อไว้แล้ว) มาเดินสายเมน ติดตั้งระบบตู้ไฟ เดินสายภายในวัด

ปรับถนนเสร็จรอช่างตั้งเสา29เมษายน64
ถวายอาหารวันศีลวันพระซ่อมสายเน็ต
เสาไฟฟ้ารวม 15 ต้นสายไฟเบอร์35/25

                  สรุปรายจ่ายต่างๆ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 ซื้อเสาไฟฟ้า 15 ต้น+ค่าขนส่ง 30,500 บาท, สายไฟเมนเบอร์35 ราคา 14,730 บาท, สายไฟเมนเบอร์25 ราคา 12,030 บาท, ค่าน้ำมัน+ค่าแรง+ค่าอาหาร สมหมายและคณะปรับถนนที่จะตั้งเสาไฟฟ้า 3,000 บาท, มัดจำช่างที่จะมาตั้งเสา 3,000 บาท,  รวมที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 63,260 บาท  จึงแจ้งให้เจ้าภาพที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทราบโดยทั่วกัน.

 
บันทึกในไดอารี่