วันที่ 30 มิถุนายน 2562  รวมยอดสุทธิผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 177,878 บาท

                  เช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ วัดป่าดงยาง  หรืออีกชื่อหนึ่งที่เจ้าอาวาสเรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" สถานที่ที่สร้างอนุสาวรีย์ให้กับตนเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ของเราท่านทุกฯคน (ผู้ที่มองเห็น) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะแสวงบุญ  นำโดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ด้วยอาหารพื้นบ้านของชาวภาคอีสานตามอัตภาพที่พอมีพอหาได้

                  รอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของผู้นำ  การกระทำที่แสดงออกถึงความกรุณา  เป็นเสมือนโอสถทิพย์ที่ชโลมจิตวิญญาณให้มีพลังเดินไปข้างหน้าเพื่อทำหน้าที่ที่ควรสำหรับเพศบรรพชิต

เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดป่าคุณสะพานบุญ 
เจ้าคณะตำบลทั้ง 3พิธีถวายผ้าป่ากรวดน้ำรับพร
ฟ้อนไต แม่ฮ่องสอนรอยยิ้มทีเต็มเปี่ยมบุญที่ทุกคนสัมผัสได้
กราบท่านผู้เมตตาคณะผ้าป่าก่อนขึ้นรถคณะผ้าป่าเดินทางกลับ

                  ยอดสุทธิผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 177,878 บาท  ได้ถูกนำไปใช้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในศาลาปฏิบัติธรรม  อีกทั้งติดตั้งพัดลมทั้งหมด 20 ตัว  หลังงานผ้าป่าสามัคคีเสร็จเรียบร้อย  เงินที่เหลือจะได้นำไปใช้จ่ายเพื่อเทพื้น และปูกระเบื้อง ตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพต่อไป

                  กุฏิกรรมฐาน, กุฏิศรีธน, ได้ทำพิธีถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา  มีพระเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ เจ้าคณะตำบลทั้ง 3 ตำบล  พระสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมงานในครั้งนี้  เป็นตัวแทนรับกุฏิ, ศาลา, เสนาสนะทั้งหมด,  เพื่อความสะดวกสำหรับการใช้ที่ถูกที่ควรของพระภิกษุ  ผู้แสวงทั้งปวง ที่มาจากทิศทั้ง 8

เจ้าคณะอำเภอปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชา
ปฏิบัติบูชาเตรียมงาน (ช่างไฟ)รถตู้คันสุดท้าย
เก็บโต๊ะ เก็บเต็นท์สู่ความเป็นปกติกุฏิหอธรรม

                  งานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา "เพื่อการบูชา" เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จบโครงการ (ลาศีล 8) เช้าวันที่ 27 หลังทำวัตรเช้า  หลังจากนั้นคณะปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงาน  ช่วยกันเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร  บริการคณะผ้าป่าสามัคคี

                  เวลา 14.16 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2562 หลังจบงาน รถตู้คณะญาติธรรมจากจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางกลับเป็นคันสุดท้าย   เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ ที่เช่ามา  ได้ถูกเก็บคืนสู่บ้านเจ้าของเดิม  ตู้เพิ่มไฟฟ้า สเต็ปคุมไฟตก เก็บไว้ใต้เต็นท์เล็กฯ ใช้ผ้าสแลนสีเขียวคลุมรอบฯเต็นท์   วัดป่าดงยางได้กลับคืนสู่ความเป็นปกติดังเดิมอีกครั้ง  ยังคงเห็นกุฏิเสียงธรรม (ที่ไว้ลำโพง) ยืนตระหง่านอยู่เช่นเดิม   ยามอาทิตย์อัสดงเสียงธรรมะเพื่อสู่ความสงบ ดังออกจากกุฏิเสียงธรรมแห่งนี้  ก่อนรุ่งอรุณของทุกฯวัน  กุฏิเสียงธรรมก็ยังคงทำหน้าที่อยู่เช่นเดิม  คงมีเฉพาะผู้แสวงที่มีตาทิพย์ มีหูทิพย์เท่านั้น  ที่เห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของกุฏิเสียงธรรมหลังนี้

 
 
บันทึกในไดอารี่