วันที่ 30 กันยายน 2562

                  แล้วในที่สุด การปูกระเบื้องในศาลาปฏิบัติธรรม ก็เสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ แม้จะเป็นหนี้ค่าช่างอยู่ก็ตาม   และทำพิธีเจิม (ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา) ตั้งแต่เย็นวันที่ 30 กันยายน ถึงเช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562

เช้า 1 ตุลาคม 2562เช้า 1 ตุลาคม 2562เช้า 1 ตุลาคม 2562
ค่ำ 30 กันยายน 2562ค่ำ 30 กันยายน 2562ค่ำ 30 กันยายน 2562
 

                  วันที่ 22 กันยายน 2562  "รีวิวความเป็นปัจจุบันด้วยภาพ"

     
 
 

                  ตารางเดินทาง  วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2562  "งานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา"   ณ  วัดป่าหันห้วยทราย  ตำบลหันห้วยทราย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ ปี 2559
      
 
 
บันทึกในไดอารี่