วันที่ 31 มีนาคม 2563  วันนี้เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ  เช้าวันนี้กิจวัตรเริ่มขึ้นเวลา 04.30 น.  หลังจากทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว  เดินดูโรงครัว(หลังเดิม)ที่เปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นครั้งที่ 6  ที่โยมพากันมาบริจาคแรงงานช่วยกันทำขึ้นใหม่อีกครั้ง

เช้าวันนี้ 31 มีนาคมเปลี่ยนหลังคาครั้งที่6แต่งตัวเรียบร้อย
ต้นไม้ที่กำลังตาย"เต้าหู้" ผู้บาดเจ็บผู้ป่วยขณะพักฟื้น
เปลี่ยนหลังคาวันที่ 30 มีนาคมเปลี่ยนหลังคา

                  วัดป่าดงยางทั้งเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างต่างฯ ล้วนเป็นศาสนสมบัติของพุทธศาสนา เกิดขึ้นด้วยพลังแห่งจิตศรัทธาของผู้แสวง  เว็บไซต์ไดอารี่บุญจึงเป็นสื่อกลาง  บอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวต่างฯ เหตุการณ์ระหว่างทาง เสมือนบุรุษไปรษณีย์นำพัสดุจากต้นทาง นำส่งให้ถึงปลายทาง ตามเจตนารมณ์ของผู้แสวงที่ร่วมเดินทางด้วยการบริจาคทรัพย์ บริจาคแรงงาน ช่วยประคับประคองให้ศาสนสถานแห่งนี้เกิดขึ้น และตั้งอยู่ได้

                  ช่วงฤดูร้อนหน้าแล้งเช่นนี้ สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ หากมีภูมิคุ้มกันภายนอกภายในไม่มากพอก็จะล่มสลาย ตายไปตามกาลเวลาแห่งอายุขัยของตน เช่น ต้นไม้ที่แห้งตายเพราะปลวกจำนวนมาก น้องแมวที่ต้องตายตัวแล้วตัวเล่าเพราะสุนัข  ที่ยังไม่ตายก็ถูกรังแกจนบาดเจ็บ ต้องพาไปให้คุณหมอรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มี  บางครั้งหลวงตาก็ต้องเป็นคุณหมอเอง  ทุกชีวิตอาจเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราทุกคนสามารถเลือกที่จะทำความดี  ให้ความเมตตา ให้ความเอื้อเฟื้อแก่กันและกันได้  และเราก็สามารถเลือกได้ ที่จะเป็นส่วนใดของต้นโพธิ์ในพุทธศาสนา

 
 
บันทึกในไดอารี่