วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

                  วันนี้วันพระ (รีวิวด้วยภาพ)

ฝึกฝนตนเองมั่นคง ไม่หวั่นไหวค่ำคืนวันพระ
 ศาลาวันนี้ดอกไม้บานวันพระ ศาลาวันนี้
กุฏิกรรมฐานกุฏิเจ้าอาวาสกุฏิศรีธน
 

                  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  รถคอนกรีตผสมเสร็จทีพีไอ มาเทพื้นศาลาที่วัดป่าดงยาง

เวลา 09.14 น.  ช่างจิตอาสาช่างจิตอาสา
ช่างจิตอาสาช่างจิตอาสาบุญมี - บุญมา
 

 

เดือน กรกฎาคม 2562

         "คุณใบบุญ" เป็นเจ้าภาพซื้อยา, ซื้ออาหารของบุญมีบุญมา(ชื่อแมว), ค่าเดินทางรถเหมา, รถตู้, ตั๋วเครื่องบิน, รวมจำนวน  4,710 บาท.

 

 

 

เดือน กรกฎาคม 2562

         "คุณกาญจนา ศรกุล"  ร่วมสมทบค่าน้ำ - ค่าไฟ  ที่วัดป่าดงยาง  จำนวน  2,000 บาท.

 

 
 
บันทึกในไดอารี่