วันที่ 31 สิงหาคม 2562

                  ฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่ 29 สิงหาคม  เป็นเหตุทำให้น้ำท่วมและไฟฟ้าดับ  รุ่งเช้าจึงได้ชวน "ป๋าขา" ตากฝนไปตรวจดูสายไฟ  จึงทราบว่ามีทั้งสายไฟขาดเพราะต้นไม้ล้มทับ เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟแช่อยู่ในน้ำ มีทั้งหมด 5 จุดด้วยกัน พยายามช่วยกันแก้ไขตั้งแต่เช้าถึงเย็น ท่ามกลางฝนที่ตกอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายแล้วก็แก้ไขไม่ได้เพราะมืดค่ำเสียก่อน
                       เช้าวันต่อมาพยายามติดต่อช่างที่พอรู้จัก รวมทั้งการไฟฟ้าอำเภอ  เมื่อหาใครไม่ได้จึงตัดสินใจ "เป็นช่างไฟเอง" ในที่สุดน้ำก็ไหล ไฟก็สว่างในวันที่ 31 สิงหาคม  โยมที่มาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาที่วัด พักอยู่ตามกุฏิต่างฯก็ได้ใช้ประโยชน์จาก "น้ำไหล ไฟสว่าง"

คุณกาญจนา ศรกุลคุณพัชรียาคุณบุญรวย กิจชัยเจริญ
                   
                             
คุณป๋าขา (ชื่อว่า "ขา")สหายในป่าบุญมี - บุญมา

                  โยมกาญจนา ศรกุล  เดินทางมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งใจมาอยู่ปฏิบัติตลอดพรรษา 3 เดือน,   โยมบุญรวย กิจชัยเจริญ เดินทางมาพร้อมกับสายฝน ถึงวัดป่าดงยางค่ำวันที่ 29 สิงหาคม  เป็นนักกีฬาผู้สูงอายุ (อายุ 78 ปี) วิ่งผลัด 4 คูณ 400 เมตร  มาพร้อมกับเหรียญทอง  ตั้งใจอยู่ปฏิบัติ 10 วัน

                  คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญปูกระเบื้องศาลาวัดป่าดงยาง  จำนวนเงิน 9,999 บาท,   คุณกาญจนา ศรกุล  ร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยางประจำเดือนสิงหาคม  จำนวนเงิน 2,000 บาท,  และคุณใบบุญ  ทำบุญเป็นเจ้าภาพค่าผ่าตัด  ค่ารักษาพยาบาลน้องแมว อาหารน้องแมว ค่ารถเข้าเมือง  จำนวนเงิน  11,500 บาท,  ในที่สุดเดือนสิงหาคมก็ผ่านไป  กับภาษาธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้งว่า "ใช้ชีวิตอยู่ตามบุญ"

 

15 - 31 เดือนสิงหาคม 2562

         คุณใบบุญ เป็นเจ้าภาพค่าผ่าตัด รักษาพยาบาล อาหาร ค่ารถ สำหรับน้องแมว เป็นจำนวนเงิน  11,500 บาท,

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

         คุณกาญจนา ศรกุล  ร่วมทำบุญเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม  2,000 บาท + ปลาทูแมว 2 เข่ง,

 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญปูกระเบื้องศาลาวัดป่าดงยาง  จำนวน  9,999 บาท,

 

 
บันทึกในไดอารี่