วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2563

                  ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา  บางครั้งนกที่เที่ยวบินหาอาหารรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรง ไดัมาพักอาศัยบนคาคบไม้ แม้เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานก็ตาม  แต่ก็สามารถทำให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้น เพื่อสยายปีกทะยานสู่ท้องฟ้า หาอาหารกินตามวิสัยของนกต่อไป  ต้นไม้ที่แคระแกนก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อนกทั้งหลายเหล่านั้น  แม้จะไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกิ่งก้านใบ และดอกผลที่ดกหนาก็ตาม

สวดมนต์ข้ามปี2564นส.ภมรมาศ - บิดา คุณพัชรียา

                  ขอบคุณน้ำที่ไหลไฟที่สว่างตลอดปี  ขอบคุณสำหรับอาหารน้องแมวทั้งหลาย  ขอบคุณหลังคาที่พักที่ช่วยให้รอดพ้นภัยจากลมแดดฝน  ขอบคุณทุกการเดินทางที่ได้รับความสะดวก  ขอบคุณทุกโอกาสที่เปิดให้ได้ทำหน้าที่  ขอบคุณทุกๆดวงจิตที่สรรสร้างความถูกต้องให้ไม้ต้นนี้มีชีวิตอยู่ได้  และขอขอบคุณเพื่อนแก้วสหายคำ (เว็บไซต์ไดอารี่บุญ) ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยดีเสมอมา

 

                  สวดมนต์ข้ามปี  วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เริ่มเวลา 20.00 น เป็นต้นไป

 

                  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  เริ่มเวลา 07.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2564

 

                  ปฏิบัติธรรมประจำปี  วันที่ 1 - 6 มกราคม 2564  ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ศึกษาเรียนรู้พิจารณา  เพื่อนำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตจริงฯ  ออกจากความกลัว  ออกจากความกังวล  สู่ความสุขที่เป็นอิสระภาพแห่งชีวิต และจิตวิญญาณ  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ
 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญจำนวน 6,000 บาท  ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเช้า 6 วัน (งานปฏิบัติธรรมประจำปี 1 - 6 มกราคม 2564)

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,999 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนธันวาคม 2563  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 
บันทึกในไดอารี่