ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 
 

                  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ"   ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561

                  คุณแอร์ การบินไทย  เจ้าภาพยานพาหนะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ถวายค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  จำนวน 15,000 บาท.

 
**********