วันที่ 12 - 18 เมษายน 2558  ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี 2558