ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะนารีชีพุทธ (ไม่โกนผม) ณ วัดดอยผาตั้ง (ภูชี้ฟ้า) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 - 31 มกราคม 2564    สัมผัสทะเลหมอก ดอกซากุระ ดอกเซี้ยวบาน และบรรยากาศอันงดงาม บนยอดดอยสูงกว่าน้ำทะเล 1,645 เมตร ห่างจากภูชี้ฟ้า 22 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี  สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ให้รางวัลกับชีวิต พิชิตความทุกข์ พาสุขใจ

 การเดินทาง นั่งรถกรุงเทพฯ - เชียงของ ลงสามแยกท่าเจริญ หรือนั่งรถโคราช - เชียงราย ต่อรถจากเชียงรายถึงอำเภอเวียงแก่น มีรถรอรับที่อำเภอเวียงแก่น ส่งถึงวัดดอยผาตั้ง (ติดต่อรถเจ้าอาวาส 0861852417)

       
       

                         รวมภาพงานปฏิบัติธรรมประจำปี 25 - 31 มกราคม 2561  ที่วัดดอยผาตั้ง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย.

    
    
       
      

                         รวมภาพงานปอยหลวง (ทำบุญฉลอง) "ศาลาปลั่งแสงธรรมมาศ" ทำบุญเลี้ยงพระ 109 รูป และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 53 ปี 28 พรรษา ของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)  ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2559  ดูภาพงานปอยหลวงเพิ่มเติม

พิธีล้านนาศาลาปลั่งแสงธรรมมาศสมาธิภาวนา

พระมหาเถระบุตรธิดา เจ้าภาพศาลาเจริญพุทธมนต์
    

                          รวมภาพสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559  เดินทางจาริกแสวงบุญสู่ภาคใต้ โดยการนำของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)

       
 
      

           รวมภาพงานประเพณีถวายทานสลากภัต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และพิธีถวายผ้าป่าให้คณะสงฆ์อำเภอเวียงแก่น เพื่อนำไปใช้ในงานของคณะสงฆ์ อีกทั้งคณะสงฆ์ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค ให้โรงพยาบาลเวียงแก่น เพื่อนำไปแปรสภาพให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป.

เจ้าอาวาสมอบรางวัลคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่-เชียงรายต้นสลากภัตวัดดอยผาตั้ง ปี2558
สลากภัตวัดดอยผาตั้ง 2558วัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมไตยใหญ่