วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

                  วันนี้คุณพัชรียา ทำบุญโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าของวัดป่าดงยาง จำนวน 2,565 บาท  ทำให้ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนได้รับการปลดปล่อยตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ

คุณพัชรียาคุณพัชรียาปลดหนี้แล้ว

                  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 18.20 น. ฝนตกลมกระโชกแรงที่วัดป่าดงยาง ธรรมชาติทำให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้น จึงมีบุญที่รอการลงมือ ปรับปรุง, แก้ใข,ซ่อมแซม, ทั้งการเทคอนกรีตระดับไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และอื่นๆ

29 เมษายน 6527 เมษายน 6527 เมษายน 65

                  บางอย่างได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของมนุษย์ ที่ยังถูกกิเลสมัดไว้,ดึงไว้,ครอบงำอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นนักบวชทั้งหลายที่อยู่วัด ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบจึงมีหน้าที่หลักคือ ปฏิบัติพากเพียร พยายามปลดปล่อยชีวิตจิตใจของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ทั้งปวง โดยมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรอบเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จะมีผู้ใดสามารถปลดปล่อยตนเองได้หรือเปล่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาความเด็ดเดี่ยวของแต่ละคน เพราะเราทุกคนสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่