วันที่ 1 สิงหาคม 2561

                 ฤดูฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องในปีนี้เริ่มมานานแล้ว แต่ฤดูจำพรรษาของพระภิกษุเพิ่งเริ่มมาได้ 3 - 4 ราตรี ที่วัดป่าดงยางในปีนี้มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาจำนวนเท่าเดิม  ปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นเพิ่มคือ "เภสัช" ยารักษาโรคทางกาย  แม้จะไม่สามารถรักษาให้หายจากโรคความเสื่อมได้ แต่ก็พอรักษาให้ร่างกายมีความเป็นอยู่เพื่อสร้างความดี  สร้างบุญกุศลต่อไปได้

                 ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเริ่มมาตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันแรก รวมเวลา 4 คืน 5 วัน  มีโยมแม่คำดี, ลูกฯ, หลานฯ, ของท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้  ผลที่เห็นได้ชัดคือ "โยมแม่ปลดปล่อยภาระออกได้ โดยการขายวัวแม่ลูกรวม 2 ตัว" ไม่ต้องมีภาระเลี้ยงดูอีกต่อไป

25 กรกฎาคม 2561 กลับถึงวัดแล้วฝนตก เข้าพรรษา
30 กรกฎาคม 2561ปฏิบัติธรรม 4 วันศาลา ปี พศ. 2557

                 เมื่อถึงที่สุดของชีวิตแล้ว เราก็ต้องปล่อยวางทุกฯสิ่ง ทุกฯอย่าง ที่เราเคยแบกเคยหามมา. "บางคนเกิดมาเพื่อเป็นชาวนา,  บางคนเกิดมาเป็นครูอาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดีที่ถูกต้อง,  บางคนเกิดมาเป็นสถาปนิก,  บางคนเกิดมาเป็นสะพานบุญ,  บางคนเกิดมาเพื่ออยู่ป่า,  บางคนเกิดมาเป็นดอกแก้ว,  และบางคนเกิดมาเพียงเพื่อเป็นเรา"

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

          คุณแอร์ การบินไทย  เจ้าภาพยานพาหนะไป - กลับ  สำหรับการเดินทางไปร่วมงาน "วันแม่แห่งชาติที่ จ.แม่ฮ่องสอน"   รายละเอียดการเดินทาง

 
บันทึกในไดอารี่