วันที่ 1 สิงหาคม 2564 (วันพระ)

                  กิจวัตรเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันพระ การทำหน้าที่ก็เหมือนๆกับทุกๆวันที่ผ่านมา ทำวัตรเช้าเสร็จต่อด้วยการเดินจงกลมหมู่  ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาปีนี้มีคณะศรัทธาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาที่วัดป่าดงยาง "สร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ช่วงโควิดเช่นนี้" เป็นคำกล่าวของชาวคณะที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เป็นวลีของผู้แสวงโดยแท้

สวดมนต์วันพระเดินจงกลมรอบวัดทุ่งนารอบวัด
เปิดน้ำขึ้นถังเพลวันนี้(วันพระ)คุณถนอมรัฐ

                  วันนี้ (1 สิงหาคม 2564) โยมถนอมรัฐ ชลอเลิศ และคณะศรัทธาบ้านโนนสว่าง มาถวายภัตตาหารเพล และเทียนพรรษา ที่วัดป่าดงยาง  พร้อมกับค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคมได้รับการชำระด้วยเงินที่ญาติโยมร่วมทำบุญมา ตามรายชื่อที่ได้เขียนไว้รายการท้ายๆ

 
บันทึกในไดอารี่