วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหะบูชา  คณะศรัทธามาทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และทำพิธีถวายไฟฟ้าที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วัด  และมีเจ้าภาพทำบุญไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนเสาไฟประกอบด้วย (1) ร้านนาตยาบิวตี้ 1 ชุด 1,000 บาท, (2) คุณแม่บุญถม มีโคตกอง - คุณพ่อทองสา แสนประกอบ 1 ชุด 800 บาท, (3) บ้านม่วงน้ำ อำเภอจังหาร อาจารย์พิมพา มหิพันร์ - แม่หนูจันทร์ พลูวงษา - แม่ทองจันทร์ แก่นจันดี - แม่ทองใบ ธะนะราช 1 ชุด 800 บาท, (4) แม่สมหมาย ชลอเลิศ - แม่ดวง จันทะเกิด พร้อมครอบครัว 1 ชุด 800 บาท, และพ่อวิรัตน์ วงศ์ภูดร - แม่ดวง บ้านเหล่ากาชาด.

คุณถนอมรัฐถวายเทียน,ไฟฟ้าคุณนาตยา
ทำวัตรเย็นภาพยามเช้าเจริญภาวนา

                  ถวายเทียนพรรษา

18 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 ร้านนาตยาบิวตี้

                  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 งานไฟฟ้าเสร็จ 100%  "รวมรายจ่ายโครงการนี้ทั้งสิ้น 170,000 บาท" พร้อมกับวัดเป็นหนี้โครงการนี้อยู่ 70,000 บาท

20 กรกฎาคม 256421 กรกฎาคม 2564แสงสว่างไฟโซล่าเซลล์

25 กรกฎาคม 256425 กรกฎาคม 256425 กรกฎาคม 2564

                  เข้าพรรษาปีนี้ เป็นพรรษาที่ 9 ที่จำพรรษาอยู่วัดป่าดงยางแห่งนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

        คุณนาตยา  ทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อไฟโซล่าเซลล์ 1 ชุด  จำนวนเงิน  1,000 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญ "ครบรอบแต่งงาน 27 ปี" โอนเงินเข้าบัญชีจำนวน  5,999 บาท   สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญถวายเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย  เป็นค่าน้ำค่าไฟวัดป่า ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จำนวน 500 บาท

วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564

         คุณโยม (ลูกศิษย์) สำรองค่าใช้จ่ายทำไฟฟ้าเข้าวัดจนเสร็จเรียบร้อย  จำนวน 70,000 บาท

 
บันทึกในไดอารี่