รีวิวด้วยภาพที่มีชีวิต  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  "มาฆบูชารำลึก 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2564"  การเดินทางด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาในพุทธศาสนา  ทางจิตวิญญาณนั้นเดินทางปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  แต่ทางกายนั้นเป็นบางครั้งบางโอกาสเท่านั้น

                  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก นำคณะพระวิทยากร คณะพระวิปัสสนาจารย์ มาร่วมงานช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอน  ให้คณะศรัทธาญาติโยมผู้เข้าร่วมปฏิบัติ ได้รับความสุข สงบเย็น ตามอัตภาพสมกับการปฏิบัติที่ถูกต้องของแต่ละท่านแต่ละคน ด้วยดีเสมอมา  พระภิกษุทำหน้าที่ถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้อายุของพระพุทธศาสนานี้ มีอายุยืนยาวคู่โลกสืบต่อไป

      
      

                  อาจเป็นเพราะแรง อธิฐานและอธิฐาน กระมัง  หรืออาจจะเป็นเพราะร่างกายที่ชราภาพลงเรื่อยๆ ก็มิอาจทราบได้  ชีวิตได้มาถึงจุดที่ "จิตใจไม่มีความขวนขวายที่จะไปเทศน์ไปแสดงธรรมในงานต่างๆ แม้จะมีลาภสักการะยกย่องสรรเสริญตอบแทนก็ตาม"  ใช้ชีวิตอยู่ป่าตามอัตภาพเช่นปัจจุบันนี้ จิตใจยังคงระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยอยู่เสมอ  คุณที่พระครูบาอาจารย์ให้ความเมตตากรุณาด้วยดีเสมอมา  จึงขออยู่ป่าปฏิบัติตอบแทนพระคุณเช่นนี้ต่อไป

                  ความศิวิไลซ์ ความเจริญแบบโลกๆ ย่อมเหมาะสำหรับมนุษย์โลก  จึงมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  ปรารถนาในอำนาจ ในลาภยศสรรเสริญ อย่างไม่มีวันสิ้นจบ  บางคนจึงเหมาะอยู่ในสังคมเป็นผู้บริหาร  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นคนเลี้ยงแมว  บางคนเกิดมามีจริตเพื่อการอยู่ป่าไม่เหมาะกับเมืองศิวิไลซ์

 
 
บันทึกในไดอารี่