ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี
ณ  วัดป่าดงยาง  ต.สวนจิก  อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

                  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.59 น. พิธีถวายผ้ากฐิน

                  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  เวลา 18.00 น. แสดงพระธรรมเทศนาฉลองกฐิน 1 กัณฑ์ โดยพระอาจารย์มนัส สุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าหันห้วยทราย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

                  ปฏิบัติธรรมสมโภชน์องค์กฐิน  วันที่ 11 - 12 - 13 พฤศจิกายน 2564  ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ศึกษาเรียนรู้ พิจารณา  เพื่อนำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตจริงฯ  ออกจากความกลัว  ออกจากความกังวล สู่ความสุขที่เป็นอิสระภาพแห่งชีวิต และจิตวิญญาณ  ณ วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (พระอาจารย์มนัส สุทฺธสีโล นำปฏิบัติตลอดงาน)

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

                  ช่วงระหว่างในพรรษาปีนี้ (2564) คุณศิริพร จันทเกิด ได้มาจองกฐินไว้ที่วัดป่าดงยาง โดยกำหนดวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันถวาย  ทางวัดจึงได้จัดงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาสมโภชน์ 3 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 11-12-13 พฤศจิกายน 2564 และเวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 ธรรมมาศ ฉลองศรัทธาของคณะเจ้าภาพ  ทางวัดจึงได้นิมนต์พระอาจารย์มนัส สุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้

พระอาจารย์มนัสคุณศิริพร - มารดาคุณศิริพร จันทเกิด

                  ภาพบางส่วนของคณะปฏิบัติธรรมสมโภชน์องค์กฐิน ปี 2563 ที่ผ่านมา  มีคุณปรีดา จันทเกิด พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพกฐิน

                  ปีนี้ (2564) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่มีเจ้าภาพประสงค์เจตนาจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคี  หลังจากวัดป่าดงยางเกิดขึ้นภายใต้ชื่อ "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เมื่อปี พศ. 2537 เป็นต้นมา เสนาสนะต่างๆเกิดขึ้น ภาษาชาวบ้านเรียกว่าวัดเจริญเติบโต ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ผ่านคณะศรัทธาญาติโยมจากทิศต่างๆ  ทางวัดจึงขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพหลักเจ้าภาพร่วม ทุกคณะทุกท่านทุกคน มา ณ โอกาสนี้ เจริญพร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

         คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ทำบุญสมทบค่ากับข้าวในโรงครัวงานกฐิน จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

         แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์  ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 3,000 บาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน 5,999 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,564 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

         คุณกาญจนา ศรกุล  ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน  1,000 บาท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

         คุณกุ้ง กมลณัชธ์ น้อมปิยะรุ่งสกุล และคุณชยุติ รวยเรืองรุ่ง และครอบครัว ทำบุญสมทบกฐินสามัคคีและน้ำปานะ จำนวน 3,000 บาท  ผ่านคุณสะพานบุญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

         คุณนันทนา ประทุม  ทำบุญสมทบกฐินสามัคคี จำนวน  1,000 บาท  ผ่านคุณสะพานบุญ

 
บันทึกในไดอารี่